MAN Group

MAN:s erbjudandehandling till Scanias aktieägare offentliggjord

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2006 10:13 CET

– Nästa steg mot att bilda Europas ledande lastbilstillverkare§ Brett stöd för det industriella konceptet

§ Kombination av två starka ledningsgrupper säkerställer en framgångsrik integration

§ Sammanslagningen bästa sättet att säkra sysselsättningen i Sverige och Tyskland

§ Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från 20 november 2006 till och med 11 december 2006

§ Ett beslut från EU-kommissionen väntas 6 december 2006

MAN AG offentliggör idag erbjudandehandlingen avseende MAN:s erbjudande till aktieägarna i Scania AB, ursprungligen offentliggjort den 18°september 2006.Globaliseringen, förändrad efterfrågan från kunder, nya utsläppskrav samt hårdare konkurrens är faktorer som får lastbilstillverkare världen över att gå samman. MAN har tagit initiativet och föreslagit ett samgående med det svenska börsnoterade företaget Scania. Syftet är att förena två starka parter och på så sätt skapa en plattform för fortsatt lönsam tillväxt, vilket är det bästa sättet att säkra sysselsättningen i Sverige såväl som i Tyskland.Ett sammanslaget MAN och Scania kommer att skapa den ledande europeiska lastbilstillverkaren och det tredje störste lastbilsföretaget i världen. Som en del av kombinationen kommer Scania att förbli en oberoende enhet med bevarat varumärke och full kontroll över de egna produktionsenheterna.“Kombinationen kommer att stärka båda företagen, såväl i Sverige som i Tyskland. Det industriella konceptet har mött brett stöd såväl från aktieägare i båda företagen som från oberoende analytiker och branschaktörer. Ett sammanslaget Scania och MAN placerar två av de starkaste varumärkena och mest framgångsrika företagen i branschen i en klart bättre position för att växa framgångsrik“, säger Håkan Samuelsson, koncernchef i MAN.Scanias huvudkontor kommer fortfarande att vara placerat i Södertälje och kommer också att ansvara för vissa utvalda koncerngemensamma funktioner. Huvudkontoret för hela koncernen kommer att vara placerat i München. “Vår ledningsgrupp kommer att stärkas ledarskapsmässigt med personer från Scania – det är en av de avgörande faktorerna för en framgångsrik implementering av vårt industriella koncept“, understryker Håkan Samuelsson.Bolaget kommer att ha sin primära notering på Frankfurtbörsen, men MAN överväger också en sekundär notering på Stockholmsbörsen, beroende på hur ägarstrukturen kommer att se ut.Som ett resultat av den senaste tidens samtal mellan de inblandade parterna fortsätter MAN att vara optimistiskt när det gäller möjligheten att få det nödvändiga stödet för att genomföra den industriella kombinationen. ”Vi ser fram emot fortsatta samtal inom tidsramen för vårt erbjudande”, konstaterar Håkan Samuelsson.Anmälningsperioden för Erbjudandet börjar den 20 november 2006 och löper till och med den 11 december 2006. MAN förbehåller sig rätten att förlänga anmälningsperioden liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av vederlaget.Fullföljandet av Erbjudandet är föremål för ett antal villkor, bland annat att Erbjudandet accepteras i sådan utsträckning att MAN blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Scania efter full utspädning samt att berörda konkurrensmyndigheter godkänner affären. Den 30 oktober 2006 lämnade MAN in ansökan om godkännande av sammanslagningen till EU-kommissionen. Ett beslut från EU-kommissionen väntas den 6 december 2006.Greenhill, Handelsbanken Capital Markets och Citigroup är finansiella rådgivare till MAN.

Informationsbroschyren och anmälningssedeln kommer att distribueras till de direktregistrerade aktieägarna i Scania. I samband med Erbjudandet har även offentliggjorts ett Prospekt, vilket är godkänt av den tyska federala finansinspektionen ( Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht).Erbjudandehandlingen inkluderande Prospektet, informationsbroschyren och anmälningssedeln kommer att finnas tillgängliga på www.man.eu/offer och www.handelsbanken.se/aktuellaerbjudanden.Dokumenten kan även erhållas gratis genom att kontakta:Telefon: +46 8 449 88 16

E-post: man@strd.se

Per post: MAN AG, Landsberger Straße 110, 80339 Munich, TysklandTalespersoner för investerare och analytiker:§ Ulf-Carsten Steinborn, Head of Investor Relations,
+49 (0) 89 36098-334, ulf.steinborn@man.eu

§ Dominique Nadelhofer, Investor Relations,
+49 (0) 89 36098-397, dominique.nadelhofer@man.euTalespersoner för internationell och nationell media:§ Wieland Schmitz, Head of Corporate Communications,
+49 (0) 89 36098 380, wieland.schmitz@man.eu

§ Andreas Lampersbach, Head of Media Relations,
+49 (0) 89 36098 388, andreas.lampersbach@man.euMAN Aktiengesellschaft
Landsberger Str. 110

D-80339 Munich

GermanyCorporate Communications
Wieland Schmitz

Media Relations

Andreas Lampersbach

Phone: +49. 89. 36098 - 111

public.relations@ag.man.de

www.man-group.comMAN AG är en av Europas ledande tillverkare av kommersiella fordon och industriell utrustning med en årlig omsättning av cirka 13 miljarder euro. MAN tillverkar och marknadsför lastbilar, bussar, dieselmotorer, turbomaskiner samt erbjuder industriell service. Bolaget har cirka 50 000 anställda globalt. MANs affärsområden har alla en ledande position inom deras respektive marknader. MAN AG är baserat i München och ingår i DAX German Share Index som omfattar Tysklands 30 största noterade företag.