RelyOn AB

Managemeet.com - Nytt analysstöd förenklar gruppens beslutsprocess

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 11:25 CEST

Managemeet är ett gratis svenskt mötesverktyg på Internet som stödjer grupper som vill arbeta effektivt och nå resultat på kortare tid. I dagarna rullas en ny analysmodul för enkelt värdera alternativ inför beslut . Modulen kompletterar de redan befintliga modulerna för brainstorming, kategorisering och prioritering.

"Den nya modulen gör det enkelt för grupper att analysera komplexa frågor utifrån flera kriterier. Resultatvyn presenterar grafiskt vad gruppen anser och blir direkt ett diskussions- och beslutsunderlag för det fortsatta arbetet. Modulen är särskilt lämplig i till exempel risk-, produkt- och GAP-analyser”, säger Marcus Bergholtz, VD på RelyOn som erbjuder Managemeet.

Tydliggör gruppens åsikter

I analysmodulen kan gruppen värdera idéer utifrån upp till tre valfria kriterier. Idéerna kan komma från andra moduler i Managemeet eller enkelt läggas till från tidigare underlag. Alla i gruppen kan bedöma varje idé utifrån de uppsatta kriterierna.

Analys utifrån flexibla kriterier

Mötesledaren kan för varje kriterium välja någon av röstningsmetoderna som erbjuds:

Estimate - varje deltagare kan ange siffror som exempelvis belopp för kostnader, timmar för en aktivitet, resursutnyttjande i procent etc.

Opinion – varje deltagare kan ta ställning genom att markera med tumme upp eller tumme ner.

Scale med upp till sex skalsteg (jmf. enkät med poängsättning) – varje deltagare markerar enkelt sitt ställningstagande på en skala. Mötesledaren kan beskriva varje skalsteg för att underlätta för deltagarna.

Konkreta vyer blir beslutsunderlag

I den enkla resultatvyn visas gruppens resultat per kriterium i tabell- eller diagramform. Den avancerade resultatvyn erbjuder gruppen att presentera resultatet som XY-diagram eller spindeldiagram. Vyerna kan exempelvis användas i olika typer av produkt-, risk- och GAP-analyser.

Resultatdiagrammen kommer även med direkt i mötesanteckningarna och kräver inget efterarbete.

Om Managemeet

Managemeet är ett interaktivt mötesverktyg på Internet som stödjer grupper som vill arbeta effektivt och nå resultat på kortare tid. Verktyget hjälper användare att planera och genomföra ett möte strukturerat och även, direkt efter mötet, ta del av mötesanteckningarna i Word eller PDF.

Om RelyOn

RelyOn är ett oberoende konsultföretag. Vi finns med i förändrings- och utvecklingsarbeten och hjälper våra kunder att lyfta fram och ta till vara dagens och morgondagens möjligheter.