LED & LED

Manchesters flygplats uppgraderar till LED belysning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2012 09:49 CEST

Av Kristofer Blockhammar

LED belysning har bidragit till att Manchesters flygplats minskat sin energiförbrukning för belysning med 63 procent genom en tredje stor LED belysningsinstallation. Flygplatsen har investerat mer än 5 000 000 kronor i LED belysningsprodukter under de senaste 18 månaderna. Det senaste LED belysningsprojektet har ersatt 400 watt (utan barlast) metallhalogenlampor med nya LED lampor, som använder bara 180 watt (ingen barlast behövs), samtidigt som LED lamporna ger samma 180 Lux.

Flygplatsens engagemang att bli koldioxidneutral är verkligen imponerande. Alla på flygplatsen har varit mycket engagerade över att nå projektets mål, inbegripet förbättrade nivåer och kvalité på belysningen, samt minskad energiförbrukning. Dessutom är de nöjda med det estetiska utseendet med den moderna LED belysningen som ger en modern bild av flygplatsen.

2009 tog Manchesters flygplats ett större åtagande för att minska sina koldioxidutsläpp och anges vara första flygplatsen i världen som har som mål att vara koldioxidneutral senast 2015. Redan i november 2010 byte man till LED lampor på parkeringsplatserna för terminal två och tre, som kommer att nå en övergripande minskning av koldioxidutsläppen på ca 3 170 ton under LED lampornas livstid.

LED belysningsprodukterna har mer än överträffat förväntningarna och man är glada att ha kunnat hitta de rätta lösningarna för de olika tillämpningsområdena som finns på flygplatsen. LED belysningen visar på Manchesters flygplats att med framåt tänkande design, är det möjligt att förbättra belysningsnivåerna, samtidigt som man minskar energiförbrukningen och koldioxidutsläppen.

LED belysning ger en möjlighet till lägre energianvändning. Bland alla energieffektivitets förbättringar, har belysningen antagligen den högsta avkastningspotentialen på investeringen.

Information om hur företag använder våra produkter på: http://www.ledochled.se/foretaget/

Led & Led är ledande designer, utvecklare, producent och grossist av professionell LED teknologi och vänder sig till arkitekter, inredare, ljusdesigners, butiker och andra professionella aktörer inom belysning. För att kunna tillhandahålla den senaste LED teknologin tillverkar vi våra produkter efter inkomna order, därav ska våra tekniska produktspecifikationer ses som ett minimum, då vi ständigt utvecklar och förbättrar våra produkter. Utvecklingen inom LED teknologin sker idag i en rask takt, med en ständig teknikförbättring, som vi applicerar till våra produkter. Vi är idag representerade i flera länder, däribland Sverige, Danmark, Norge, Finland, Portugal, England, Frankrike, Tyskland, Spanien, Belgien, Schweiz, Monaco, Bulgarien, Australien, Ryssland, Ukraina m.fl.