Mandamus

Mandamus flyttar fram bolagsstämman

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2003 15:40 CEST

Mandamus flyttar fram bolagsstämman

Styrelsen i Mandamus har vid sitt extra sammanträde idag beslutat att flytta fram den bolagsstämma som tidigare planerats äga rum den 15 maj 2003.

Bakgrunden till detta beslut är att styrelsen vill avvakta resultatet av det bud LRF lagt på bolaget. Slutdatum för erbjudandet är den 21 maj 2003. Mer information om budet finns på www.lrf.se.

Nytt datum för bolagsstämman är fastställd till tisdagen den 17 juni 2003 kl 15:00 i Konserthuset, Grünewaldsalen.

För ytterligare information:
Anders Silverbåge, tf Vd i Mandamus tel: 08-566 130 00
Leif Zetterberg, ordförande i Mandamus tel: 08–787 50 00 eller 070-588 41 84

Mandamus är ett fastighetsbolag som skall äga, utveckla och förvalta bostadsfastigheter med hög direktavkastning främst inom tillväxtområden i södra och mellersta Sverige. Mandamus äger fastigheter till ett bokfört värde om cirka 5 800 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 900 Mkr. Vidare deläger och förvaltar Mandamus ett fastighetsbestånd med ett bokfört värde om cirka 1 400 Mkr med årliga hyresintäkter om cirka 250 Mkr.