Mandator AB

Mandator AB: Delårsrapport för perioden januari - september 2004

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 09:32 CEST

- Mandators positiva utveckling fortsätter och det är glädjande att vi även under det tredje kvartalet har nått en vinst efter skatt. Beläggningsgraden ökar och det finns ett stigande intresse för IT-investeringar, inte minst inom telekom.

Vi ska nå ökade marginaler genom att ytterligare specialisera och produktifiera erbjudandet och genom att intensifiera partnerskapen. För att motverka den fortsatt pressade men stabila prisbilden ökar vi nu andelen ansvarsåtaganden där Mandator tar ett helhetsansvar för projekten. Vi ser även en tillväxt i outsourcing av systemutveckling, validering och test till Mandators över åttio man starka kontor i Estland.

Mandator har, efter genomförd omstrukturering, ett specialiserat erbjudande och en kostnadseffektiv organisation. Den ökade efterfrågan ger utrymme för expansion och högre timpriser. Vi har nu potential att åter börja växa, säger vd Niklas Flyborg.

* Positivt resultat
- Omsättning under det tredje kvartalet: 91 (85) mkr
- EBITA: 9 (-5) mkr
- Resultat efter skatt: 7 (-11) mkr
- Beläggningsgraden har ökat med åtta procentenheter till 74%
- Omsättning per anställd har ökat med 14%
- EBITA-resultatet har påverkats positivt av intäktsföring av nedlagt arbete i tidigare perioder samt av upplösning av reserv för tidigare kommunicerad dom i skiljenämnd med netto 12 mkr.

* Nya affärer inom prioriterade områden
- Telekomsektorn erbjuder tillväxtmöjligheter. Mandator har under året fördubblat sin affär med Ericsson och tagit fler uppdrag hos Vodafone och Symbian.
- Inom fordonsindustrin stärker Mandator sin ställning genom utveckling av IT-baserade stöd till återförsäljare.
- Vägverkets val av Cenit som projektverktyg för över 500 anställda är en ny framgång för ett av Mandators egenutvecklade koncept.
- Nytt ramavtal inom kvalificerade IT-tjänster har tecknats med Landstinget i Uppsala Län.

* Perioden januari - september 2004
- Omsättning: 278 (309) mkr
- EBITA: 9 (-29) mkr
- Resultat efter skatt: -3 (-78) mkr
- Resultat per aktie: -0,03 (-0,90) kr


Stockholm, 28 oktober 2004

Mandator AB (publ)
Niklas Flyborg, vd

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Niklas Flyborg, vd, Tel: +46 705 949 678, niklas.flyborg@mandator.com
Robert Karlsson, ekonomichef, Tel: +46 709 56 51 41, robert.karlsson@mandator.com

Mandator AB
Maria Skolgata 81
Box 17540
118 91 Stockholm
Tel: 08-402 31 00
Fax: 08-402 31 38
www.mandator.com