Mandator AB

Mandator AB: Delårsrapport januari-september 2005

Pressmeddelande   •   Okt 27, 2005 13:54 CEST

Tredje kvartalet 2005
Omsättning: 106 (91) mkr
Rörelseresultat: 20 (9) mkr
Resultat efter skatt: 20 (11) mkr
Engångseffekter påverkar omsättningen med 23 (12) mkr och resultatet med 18 (12) positivt

Januari - september 2005
Omsättning: 299 (278) mkr
Resultat efter skatt: 21 (10) mkr
Resultat per aktie: 0,12 (0,08) kr

Denna delårsrapport har inte granskats av bolagets revisorer.

Stockholm, 27 oktober 2005

Mandator AB (publ)
Niklas Flyborg, vd

Frågor om denna rapport kan ställas till:
Niklas Flyborg, vd, +46 705 949 678, niklas.flyborg@mandator.com
Robert Karlsson, ekonomichef, +46 709 565 141, robert.karlsson@mandator.com

Mandator AB
Rosenlundsgatan 40
Box 17540
118 91 Stockholm
Tel: 08-402 31 00
Fax: 08-402 31 33
www.mandator.com

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk:


Delårsrapport januari-september 2005
http://hugin.info/86998/R/1018369/159872.pdf