Svenska kyrkan

Mandela gjorde vår tid större

Pressmeddelande   •   Dec 06, 2013 10:47 CET

I mars 1990, kort efter sin frigivning, besökte Nelson Mandela Sverige. Bilden är tagen under den ekumeniska fredsgudstjänst som då hölls i Uppsala domkyrka. Foto: Jim Elfström/IKON


Med sorg och i ödmjukhet tar vi emot meddelandet att Nelson Mandela har avlidit. Vår tid är begränsad men han gjorde vår tid större.

Bara en person med stor resning kan väcka sådant långvarigt förtroende att det håller för att leda en djupgående försoningsprocess. Detta förmådde Nelson Mandela. Vi tackar Gud för vad han fått betyda. 

Svenska kyrkan har varit engagerad i Sydafrika i mer än 150 år. Under en stor del av tiden kom man att spela en viktig, och länge illegal, roll för befrielsen. Genom stöd till ANC för humanitärt arbete sedan sjuttiotalet kom bland annat Svenska kyrkan att uthålligt stå nära både kyrkoliv och politisk kamp i Sydafrika. Vi har fått lära!

Må Mandelas minne bevaras i tacksamhet och som inspiration!

Anders Wejryd, Svenska kyrkans ärkebiskop