Perlaverde AB

Mangostanfruktens Juice, ny kraft och hälsa från naturen.

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 13:10 CEST

Mangostan

I århundraden har människor i Sydostasien värdesatt mangostanfrukten, både för dess smak och för dess näringsegenskaper. Hela mangostanfrukten — speciellt det xanton-rika skalet — har använts i århundraden.

Legenden säger att Queen Victoria erbjöd adelskap till den som kunde ta hem en mogen och fräsch mangostanfrukt till henne. Ingen lyckades. Det var mer eller mindre helt omöjligt att bevara frukten färsk under den långa tid som transporten till England innebar från de områden där frukten växte. Men tack vare drottningens uttalade önskan började frukten kallas "Queen of Fruits", ett namn som fortfarande används i hela världen.

Joe Morton, en av de grundare på XanGo©, visste att någonting skulle förändra hela näringsvärlden. Han hade sett omvälvande produkter förr — aloe vera, cayenne, echinacea — och insåg att nästa revolution låg precis bortom kröken. Och när Joe satt på ett utekafé i Sydostasien fann han det han sökte. Men det var inte riktigt vad han hade väntat sig. Servitören erbjöd honom en frukt som han aldrig sett tidigare, den lovordade och hyllade mangostanfrukten. Smaken tog honom med storm. Hans intresse väcktes och Joe började ställa frågor. Och svaren kom. I mängder. Mangostanfrukten hade två sidor, en blandning av fantastisk smak och nyttiga egenskaper. Joe insåg direkt mangostanfruktens potential. Driven av sin vision att dela informationen med alla andra började han gräva djupare. Han anlitade den forskningserfarenhet som andra vetenskapsmän hade och hittade mängder av fakta som stödde hans egna tankar. Och med alla dessa år av forskning insåg Joe att det var dags för världen att lära känna "Queen of Fruits" - mangostan.

Trots att mangostanfrukten har funnits i tusentals år känner man ännu inte till den i hela världen. Den växer i Sydostasien och liknande tropiska klimat med en smak som saknar motstycke. Med ett mörkt vinrött skal och ett vitt fruktkött har den ungefär samma storlek som en mandarin.

Mangostanfrukten är proppfull av xantoner och är både god och nyttig. Dessutom har varje portion mangostan ungefär 5 gram fibrer. Och dess vinröda pigment har även använts som färgämne.

"The mangosteen outranks in delicacy, if not all other fruits in the world, certainly all others of the tropical zone. I admit it is a joy to the eye as well as to the palate to feast on mangosteens." (Mangostanfrukten slår ut allt annat i smakväg, om inte all världens frukter så åtminstone de från den tropiska delen. Och det är en fröjd för ögat likväl som för smaklökarna att festa på mangostan.) — David Fairchild, PhD., jordbruksutforskare, botanist och författare.

Mangostanskalet — eller den del av frukten som omsluter köttet och fröna som också kan kallas skin — kastar man inte bara bort som man gör med, till exempel, skalet från en apelsin. Det är nämligen så att det är skalet som innehåller alla fruktens nyttiga egenskaper. XanGo® Juice använder hela mangostanfrukten, både det som finns inuti och det som finns utanpå.

Modern vetenskap

Den moderna vetenskapen har bara börjat förstå och kunna förklara varför skalet på mangostanfrukten har lovordats så under århundraden. Men det här vet vi i alla fall: för att kunna utnyttja all den kraft och näring som finns i mangostanfrukten måste den konsumeras på precis samma sätt som gjorts under flera tusen år tillbaka — i sin helhet. Redan 1933 gjordes undersökningar för att jämföra effekten av hela frukten med extrakt av enskilda delar av skalet. Konsumtion av hela frukten ger avsevärt bättre resultat än kemiska extrakt från samma skal.

Fortgående undersökningar görs för att hitta fler värdefulla egenskaper och flera aktiva fytokemikalier har redan hittats i frukten, bland annat:

* 39 olika xantoner — kraftfulla fytonäringsämnen med unika och värdefulla egenskaper.
* katechiner — skalet på mangostanfrukten har visat sig ha lika mycket av denna aktiva ingrediens som grönt te har.
* proantocyanidiner — samma ingrediens som finns i druvextrakt, proantocyanidiner, finns i tillräcklig mängd i den hela mangostanfrukten.

Medan forskare fortfarande försöker se hur dessa fytokemikalier verkar och förstärker varandra så vet man att de näringsämnen som finns i den hela frukten är bland de mest studerade, använda och nyttiga som finns idag. Och så här mycket är i alla fall säkert: extrakt kan aldrig matcha det otroliga spektra av egenskaper som finns i den lovordade mangostanfrukten.

Bland alla de kraftfulla fytonäringsämnen som finns i skalet på mangostanfrukten utmärker sig xantonerna med sina imponerade goda egenskaper. Vetenskapliga studier visar att xantoner kan bidra till bättre hälsa.

Forskare har identifierat dussintals av biologiskt aktiva xantoner i mangostanfrukten. I dagsläget är forskarna ändå bara i början av att upptäcka alla de kraftfulla egenskaperna i mangostanfrukten.

Vad är xantoner?
Xantoner är:
* En speciell klass, grupp, av biologiskt aktiva beståndsdelar som bär ett antal bioaktiva egenskaper.
* En begränsad grupp av växtpolyfenoler som är biosyntetiskt besläktade med flavonoider.
o polyfenol — en grupp av kemiska substanser i växter som kännetecknas av närvaron av minst en fenolgrupp. Polyfenoler ansvarar för färgningen av vissa växter.
o flavonoider — över 5 000 naturligt förekommande flavonoider har identifierats från olika växter. Den goda effekten av föda från växtriket kopplas ofta till flavonoida ämnen, istället för kända näringsämnen, eftersom de visar upp ett brett spann av biologiska effekter.
* Kemiskt uttryckt, planar-6 kolmolekyler i en sammansatt ringsystem som består av en basmolekyl och olika kemiska grupper bundna till den. Basmolekylen har två bensoatringar bundna via en karbonylgrupp eller syre. Varje ring är ansluten i en fast form som inte tillåter fri rotation kring kol-kol bindningarna. Denna unika molekylkedja tillsammans med typ av och placering av de fastsatta kemiska grupperna definierar specifika egenskaper hos xantonerna.

Xantoners biotillgänglighet

En förklinisk, preliminär 28-dagars studie av XanGo® Juice påvisade biotillgängligheten av xantoner och för att avgöra hur mycket xantoner kroppen faktiskt kunde ta upp och vilken väg de sedan tar. En bekräftad analysmetod användes för att mäta vilken mängd av xantonen alpha-mangostin som fanns i blodplasman.

Forskare

Michael W. Pugh, B.S., chef för XanGos avdelning för produktutveckling. Michael Pugh har över 15 års erfarenhet från att ha arbetat med naturprodukter och är för närvarande chef för forskning och utveckling hos XanGo, LLC. Pugh har i sin funktion implementerat säkerhetsstudier, initierat analysarbete och verifiering, upprättat pharmacokinetik och ansvarar för allt kliniskt arbete.

Charles River Laboratories, ett förkliniskt laboratorium som etablerades 1947. Inom sin bransch känt för sina undersökningsmodeller gällande säkerhet, pharmacokinetik och in-vitro arbete. Det har 7 500 anställda varav 500 forskare inkluderande PhDs, MDs och DVMs.

Metod

Den bekräftade plasmametoden använde LC-MS/MS-teknik för att identifiera och kvantifiera mängden alpha-mangostin i plasman. Denna nya analysmetod kan kvantifiera mängder så små som 1 nanogram per ml (ng/ml).

Resultat

De preliminära studieresultaten visar att kroppen tar upp xantoner i små doser och att mycket höga nivåer av xantonkonsumtion till och med kan leda till försämrad absorptionsförmåga. Dessutom visar de preliminära studieresultaten att daglig konsumtion under lång tid av XanGo Juice höjer nivån av xantoner i blodet.

Mer specifikt visade studien följande gällande alpha-mangostin:

* Efter ungefär 3,5 timmar har xantonerna absorberats under matsmältningen.
* Kvinnor har bättre absorptionsförmåga än män.
* Konsumtion under lång tid av XanGo Juice ger en upplagring i blodet.
* Alpha-mangostin absorberas på det sätt som naturen avsett, i väldigt små doser vid konsumtion, så som det är doserat i XanGo Juice.
* När doserna blir för stora försämras absorptionsförmågan av xantoner.

Studien ger fullgott underlag för vidare kliniska tester. De preliminära resultaten visar också att artificiellt tillfört xanton-extrakt till en produkt inte tillför något värde.

XanGo® Juice

XanGo Juice är originalet — kategoriskaparen. Först med en egen puré av hela mangostanfrukten som har både fantastisk smak och vetenskapligt dokumenterad hälsosam effekt. XanGo Juice har högre koncentrationer av naturligt förekommande fytonäringsämnen, inklusive xantoner, katechiner, flavonoider och proantocyanidiner.

Mangostanfrukten, som i huvudsak växer i Sydostasien och på ett fåtal andra exotiska platser, kräver varsam och noggrann omsorg. Från skörden, som sker två gånger om året, till den slutliga blandningen av XanGo Juice kräver varje del i processen exakt precision. Och skapandet av en marknadsledande dryck har handlat mycket om det: exakt precision.

XanGo, LLC håller en särklassig på produktens kvalitet från mangostanträdet tills den tappas på flaska. XanGo Juice klarar de hårdaste ISO-kraven och går igenom hundratals kvalitetskontroller innan den serveras till konsumenter över hela världen. Vi börjar redan med att välja de bästa mangostanfrukterna från våra utvalda odlingar i Sydostasien. Den speciella fruktpurén i XanGo Juice framställs av hela frukten, både fruktköttet och skalet där alla de kraftfulla xantonerna finns.

När XanGo Juice kommer fram till sitt slutmål så är alla konsumenter garanterade samma otroliga upplevelse — en smak som inte är av denna världen och ett av världens bästa näringsintag. Slutprodukten ger:

* Alla näringsämnen från hela mangostanfrukten.
* En kategoriskapande, marknadsledande mangostandryck av hög kvalitet.
* En enorm smakupplevelse som saknar motstycke.
* Xantonernas skyddande kraft — en av mangostanfruktens kraftfulla, biologiskt aktiva delar.
* En dryck som passar alla.

För mera info: Luca Neri (indipendent distributor) +46 704 555 330