Naturskyddsföreningen i Stockholms län

Manifestation för strandskyddet 10 november

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2013 15:09 CET

Naturskyddsföreningen håller en manifestation för strandskyddet med eldar och lyktor söndagen den 10 november på flera platser i Stockholms län. Orsaken är lagen om strandskydd som trädde i kraft i januari 2010 som riskerar att kraftigt försämra strandskyddet i landet och öka byggandet vid våra stränder. Lagen hotar allemansrätten samt många rödlistade arter som är bundna till strandmiljöerna. Nu vill Naturvårdsverket och regeringen återigen luckra upp strandskyddet, därför protesterar Naturskyddsföreningen på söndag.

Naturvårdsverket och regeringen vill återigen luckra upp strandskyddet genom att ge länsstyrelserna möjlighet att helt undanta små sjöar och vattendrag som idag ligger under strandskyddet. Detta kommer att begränsa allmänhetens tillgång till stränder över hela landet.  Därför anordnar Naturskyddsföreningen en manifestation för strandskyddet med eldar och lyktor söndagen den 10 november på flera platser i Stockholms län. Manifestationen ska symbolisera forna tiders vårdkasar som tändes när fara hotade.

En underlagsrapport som genomförts av konsultbolaget WSP, där man gått igenom hundratals strandskyddsbeslut sedan 2009, visar med all tydlighet att den kritik Naturskyddsföreningen riktat mot regeringens politik har besannats. 85 procent av de 682 analyserade dispensbesluten från kommunerna var inte korrekta. Man kan också se att det var tre storstadsnära kommuner som gav flest dispenser förra året – Värmdö, Norrtälje och Österåker. I flera län hittade man inga formellt korrekta beslut alls.

- Länsstyrelsernas möjlighet att helt undanta små sjöar och vattendrag från strandskyddet kan få
stora konsekvenser. Alla som är ute på skogspromenader vet hur ofta man följer en bäck eller tar vägen förbi en tjärn. För många av oss är dessa sjöar, åar och bäckar favoritplatser i naturen. Dessutom visar rapporten från WSP hur illa kommunerna sköter sitt uppdrag att själva ha ansvaret för dispensgivning. Vi tänker noga följa upp utvecklingen, säger Mårten Wallberg, ordförande i Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Naturskyddsföreningens viktigaste kritik mot den nya lagen:

• Den höga exploateringen av strandmiljöer i tättbefolkade områden i Stockholms län kan fortsätta.

• Nya möjligheter till undantag för strandskyddet har införts. Bland annat kan nu kommunen själv utvidga sina möjligheter att ge dispens och upphäva strandskydd i ett område genom att peka ut det som ett "område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen". Denna möjlighet finns även om
området ligger i eller nära en tätort.

• Kommunerna har fått rätt att själva bestämma om dispenser och upphävanden av strandskyddet.

• Möjligheterna för länsstyrelserna att utvidga strandskyddet från 100 till 300 meter har begränsats samtidigt som nuvarande beslut om utvidgning upphör att gälla sista december 2014.

För information om platserna för manifestationerna besök www.naturskyddsforeningen.se/stockholm 
eller kontakta Mårten Wallberg: 0733-74 67 14

Naturskyddsföreningen är en ideell miljöorganisation med kraft att förändra. Naturskyddsföreningen i Stockholms län jobbar med en mängd olika regionala miljöfrågor. Inom länet finns 26 kretsar med drygt 50 000 medlemmar. Vi  jobbar med allt från lokala planfrågor till att arrangera utflykter.