Stockholms Läns Landsting

Manipulering av mänskliga könsceller kräver mer debatt

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2004 10:32 CEST

I en skrivelse föreslår Statens medicinsk-etiska råd att förbudet mot genetisk forskning på könsceller ska upphävas. Därmed skulle en viktig gräns passeras och manipulering av mänskliga könsceller delvis tillåtas, anser Lena-Maj Anding (mp) som reserverar sig mot Stockholms läns landstings remissvar på skrivelsen i landstingsstyrelsen idag.

- Kommitténs förslag handlar till exempel om att tillåta forskning i metoder för att åstadkomma genetiska effekter som kan gå i arv. Tillåter man forskning för att utveckla metoder, kommer krav resas på att verkligen få använda dem. Jag menar att vi behöver ha en bred diskussion kring etik och kring skyddet av människors identitet, innan ett sådant steg kan tas, säger Lena-Maj Anding gruppledare för (mp) i landstinget.

- Genetik väcker svåra frågor om etik och integritet. Men att de är svåra betyder inte att vi ska låta bli att ställa dem och diskutera dem. Snarare bör en bred debatt initieras på ett sätt som gör allmänheten mer delaktig än idag - inte mindre, menar Lena-Maj Anding.

För mer information, kontakta gruppledare Lena-Maj Anding (mp), 070-737 44 27, eller pressekreterare Charlotte Pruth, 070-737 44 26.

vänliga hälsningar,
Charlotte Pruth
pressekreterare för Miljöpartiet de gröna i Stockholms läns landsting
08-737 44 26 eller 070-737 44 26
www.mp.se/sll