Arbetslivsinstitutet

Manlig sjuksköterska gynnas i karriären

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2003 08:49 CET

Manliga sjuksköterskor drar nytta av manlig överordning och en "glashiss" gynnar dem i karriären medan en kvinnlig läkares position kan förringas därför att hennes kön och inte hennes professionalism status kommer i första rummet.
Det visas i en avhandling från Arbetslivsinstitutet, Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet av Hans Robertsson.

Yrkesidentiteter och könsidentiteter konserverar traditionella könsrollsmönster i en ömsesidig process. Man kan säga att yrken könsmärks. De som bryter mot könsordningen formar en yrkesidentitet i strid mot gängse uppfattningar om kön, visar avhandlingen.

En kvinnlig läkares position kan förringas, därför att hennes kön och inte professionell status kommer i första rummet. Hon kan då stöta på ett "glastak" i karriären. Manliga sjuksköterskor drar nytta av manlig överordning och "en glashiss" som gynnar dem i karriären. Däremot kan deras manlighet bli ifrågasatt, främst av andra män, eftersom de arbetar i ett traditionellt kvinnoyrke.

- Män som arbetar i kvinnodominerade yrken eller för jämställdhet bryter och hotar ordningen och motarbetas, vilket kan förklara trögheten i förändring av traditionella könsroller och mäns ointresse av jämställdhet. Jämställdhetsprojektet måste bli en gemensam angelägenhet för kvinnor och män på olika nivåer och positioner, säger Hans Robertsson.

Disputationen sker 16 december klockan 10.00 i David Magnussonsalen, psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

Pressekreterare Judit Hadnagy
08-619 6721, 070-533 2171
judit.hadnagy@arbetslivsinstitutet.se

Kontaktpersoner
Doktorand
Hans Robertsson
Tel: 08-619 6809
E-post: hans.robertsson@arbetslivsinstitutet.se