TRANSEARCH International Sweden AB

Manliga chefer mer benägna att flytta för nytt jobb

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 13:46 CEST

Idag presenterar Transearch sin undersökning om hur avgörande en flytt är för en chefsrekrytering. Resultatet visar att två av tre manliga chefer kan tänka sig att flytta för att byta tjänst, medan endast varannan kvinnlig chef kan tänka sig det. Samtidigt kan mer än var tredje chef  tänka sig att pendla mer än 10 mil om tjänsten är tillräckligt intressant.

- Skillnaden mellan kvinnors och mäns vilja till att flytta är en utmaning för de företag som vill utöka sin rekryteringsgrund till att omfatta alla lämpliga kandidater oavsett kön. För att få den mest kompetenta chefen kan man behöva utveckla sitt tjänsterbjudande till att t.ex. innefatta distansarbete eller hushållsnära tjänster, säger Elinor Hartung , partner och konsult på Transearch.

Skillnaden är stor mellan hur villiga kvinnliga och manliga chefer är att flytta för ett intressant jobberbjudande inom Sverige: 64 procent av männen är positiva till flytt medan endast 52 procent av kvinnorna är det. Skillnaden syns också bland de chefer som svarar definitivt nej till flytt vilket 24 procent av kvinnorna gör medan siffran för männen är 10 procent. Skillnaden syns också i anledningen till varför man inte vill flytta då kvinnor i dubbelt så hög utsträckning anger åldriga föräldrar som kräver tillsyn som anledning. För båda könen gäller dock att man hellre flyttar om man är barnlös än om man har egna barn.

- Att öka andelen kvinnor på chefsposter ställer inte bara krav på arbetsgivare utan också på politiker att underlätta villkoren för kvinnor att satsa på sitt arbete. Det kan handla om både kvotering till styrelse och rut-avdrag, bara man inte tror att det kommer gå av sig självt, säger Elinor Hartung.

Hela 37 procent av cheferna kan dock tänka sig att jobba mer än 10 mil från hemmet om tjänsten är tillräckligt intressant. Viljan att långpendla bland kvinnor är något mindre än bland män, dock är skillnaden är inte så stor, 31 procent för kvinnor och 39 procent för män.

Transearch har ställt frågor till 463 chefer inom olika branscher hur attraktiv en chefstjänst är som ligger utanför den aktuella bostadsorten. Ta del av svaren här www.transearch.se

För mer info

Elinor Hartung tel 0706-31 36 49 eller Per Synnes 0702-991530

TRANSEARCH är ett av de ledande chefsrekryteringsföretagen etablerat 1982. Vi är ett partnerägt konsultföretag med huvudinriktning att via executive search/headhunting rekrytera ledare och specialister till ledande befattningar inom näringsliv, offentlig verksamhet och idéburna organisationer. Företaget finns idag med 57 kontor i 37 länder.

TRANSEARCH är ett av de ledande chefsrekryteringsföretagen etablerat 1982. TRANSEARCH är ett partnerägt konsultföretag med huvudinriktning att via Executive Search rekrytera ledare och specialister till ledande befattningar inom näringsliv, offentlig verksamhet och idéburna organisationer. www.transearch.se