Mobilab AB

Manna från himlen introducerar semi-virtuella kampanjer tillsammans med Bonnier

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 11:14 CET

Med Mannas kampanjverktyg har en samarbetspart virtuellt placerat ut ”skatter” på stan. Målgruppen som deltar i kampanjen behöver vara snabbast till någon av de utvalda geografiska platserna för att få ”skatten” som distribueras som en mobil värdekupong. Värdekupongen kan sedan lösas in i en valfri 7-Eleven.

Bonnier lanserade nyligen ett nytt API för sina mobila kupong-tjänster och det nya API:et  kan mobila värdekuponger på ett smidigt sätt utgöra en del av den semi-virtuella kampanjen. Genom API:et  erbjuds Manna från himlen möjlighet att själva utforma den mobila värdekupongen för att på bästa sätt profilera sina annonsörer. 

Kampanjen som lanseras på operatören 3’s mobilportal har byggts upp med samma positioneringsteknik som polisen använder för att spåra försvunna personers via deras mobiltelefoner. Att jaga en virtuell belöning med hjälp av positioneringsteknik, är helt unik i sitt slag.

–         Bonniers nya API skapar helt nya möjligheter att genomföra kampanjer för oss. För våra annonsörer innebär det större kostnadseffektivitet samt bättre möjlighet att profilera sig, och för oss som tillhandahåller en mobil marknadsföringstjänst ger det oss utrymme att vara kreativa och skapa en attraktiv tjänst, säger Katarina Chowra.

Skatterna som placerats på de utvalda platserna är lussekatter och vinnarna erhåller belöningen som ett mobilt värdebevis som löses in på 7-Eleven.

–         Det är intressant för oss att vara med och testa ett nytt sätt att driva kunder till våra butiker. Vi bedömer att kampanjen kommer bidra positivt till vår varumärkeskännedom och merförsäljning, säger Johan Rosenblom marknadschef på 7–Eleven.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Chowra, VD Manna från himlen, katarina.chowra@mannafranhimlen.se 070 635 86 80

Joachim Alvarez, Product Manager, jal@brm.se, 076-205 40 70

Peter Gerward, Business Area Manager, pge@brm.se, 070-497 63 22

Bonnier Responsmedier Mobile Services (BRM Mobile) tillhandahåller mobila tjänster. BRM Mobile erbjuder möjligheten att skicka mobila presentkort  och mobila kuponger och andra sms-tjänster. BRM Mobiles mobila värdebärare valideras i samarbete med Kuponginlösen (www.kuponginlosen.se). Bonnier Responsmedier är ett helägt dotterbolag inom Bonnierkoncernen. Mer information på www.brmmobile.se

Manna från himlen erbjuder ett mobilt DM verktyg. Målgruppen, antingen annonsörens egna kunder eller medlemmar i manna.me, selekteras på variabler som demografi, intresse och geografisk plats. Se gärna mer: www.mannafranhimlen.se