Mannerheim Invest

Mannerheim Invest i ramavtal med Hedelius & Berthelius för att stödja framtida förvärv

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 09:00 CET

Stockholm, 14 december, 2009 – Mannerheim Invest AB har nu tecknat ett långsiktigt ramavtal med finansiella rådgivaren Hedelius & Berthelius AB. Avtalet innefattar konsultation vid förvärv, försäljningar och sammanslagningar av bolag.

 – Genom att teckna ett ramavtal med Hedelius & Berthelius effektiviserar vi de processer som följer vid exempelvis förvärv och fusioner. Vårt fokus är att fortsätta växa, och då huvudsakligen genom investeringar i industri- och energiteknikbolag. För att kunna genomföra framtida finansiella transaktioner på bästa sätt är det viktigt att arbeta med en partner som Hedelius & Berthelius, eftersom vi båda äger processerna på ett professionellt sätt, säger Fredrik Mannerheim, vd på Mannerheim Invest.

 Avtalet innebär att Hedelius & Berthelius kommer att bistå Mannerheim Invest med samtliga analyser och frågeställningar som uppstår i samband med ett investeringserbjudande eller en avyttring av befintligt innehav. Hedelius & Berthelius kan också vid behov analysera befintliga innehav utifrån Mannerheims kravspecifikation.

 ‒ Vi ser fram emot att arbeta med Mannerheim Invest, som är en mycket aktiv aktör på den nordiska marknaden vad gäller framför allt förvärv och vidareutveckling av bolag inom verksamhetsområdet energiteknik. Mannerheim Invest har bland annat den fördelen att de är en långsiktig ägare med stort industriellt kunnande, säger Henrik Hedelius, vd på Hedelius & Berthelius AB.

 De bolag som ingår i Mannerheim Invest representerar ett brett urval av företag inom svenskt näringsliv. Inom Mannerheim Invests nätverk ingår finanshus, industri- och teknikföretag samt investeringsverksamheter där företagsledningen drivs av särskilt stark idékraft och entreprenörsanda.

 Henrik Hedelius och Tor Berthelius startade Hedelius & Berthelius AB i januari i år. Hedelius och Berthelius har tillsammans cirka 30 års erfarenhet från finansmarknaden inom Sverige och internationellt, exempelvis på bolag som ABN Amro, Alfred Berg, Swedbank, Kaupthing Bank och PriceWaterhouseCoopers.

  

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
Mannerheim Invest AB
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik@mannerheim.se

Henrik Hedelius, vd
Hedelius & Berthelius AB
Tel: 08-661 66 30
Mobil: 0722-10 40 88
E-post: henrik@hbpartners.se

Om Mannerheim Invest
Mannerheim Invest AB bildades 2007 av Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim. Mannerheim Invest ser sig som en långsiktig ägare till utvalda svenska företag, som präglas av entreprenörsanda och engagemang. Utgångspunkten är att som aktiv ägare bidra med erfarenhet, kapital och kompetens. De företag som ingår i Mannerheim Invests nätverk kan delas in i kategorierna finanshus, energitekniknätverk och strategiska verksamheter. Mannerheim Invest har sitt säte i Stockholm. www.mannerheim.se