Mannerheim Invest

Mannerheim Invest köper energiteknikföretaget Conlego

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2010 09:00 CET

Stockholm, 18 februari, 2010 – Mannerheim Invest förstärker nu, genom dotterbolaget Mannerheim Industrier, sin ställning inom värmepumpsmarknaden och förvärvar energiteknikföretaget Conlego AB. Conlegos omsättning för 2009 är cirka 88 miljoner kronor och företaget har en stark position på den nordiska marknaden. Med Mannerheim Industrier som ny ägare kommer Conlego nu att stärka närvaron i Europa.

 – Sverige är ett föregångsland när det gäller värmepumpstillverkning, och Conlego har varit en viktig aktör i utvecklingen av tekniken från start, säger Markku Penttilä, grundare och vd på Conlego AB. Marknaden för värmepumpar är fortfarande omogen i Europa och övriga världen, och det finns därför en stor potential för vår typ av produkter och tjänster utanför Norden.

 Conlego har haft en tillväxt på i genomsnitt 25 procent under de senaste åren, och har ökat från en omsättning på 57 miljoner kronor 2007 till cirka 88 miljoner kronor 2009. Tillväxttakten har hittills baserats på organisk tillväxt, och Mannerheim Industriers mål är att tillväxten ska hålla samma takt även i framtiden, huvudsakligen genom organisk tillväxt och strategiska förvärv i eller utanför Sverige.

 – Det är mycket positivt att expandera med Mannerheim Industrier som stark och långsiktig ägare, och dessutom kunna ingå i ett kompetent nätverk av övriga energiteknikföretag, säger Markku Penttilä på Conlego.

 Förvärvet av Conlego innebär att Mannerheim Industrier nu utökar nätverket av bolag inom energi- och miljöteknikområdet.

 – Värmepumpsmarknaden växer starkt, och Conlego har goda förutsättningar att växa på energiteknikmarknaden i Europa. Conlego har ett bra rykte i Europa, och Frankrike är den största marknaden för Conlego utanför Sverige i dag. Vi ser att det finns stor potential i att utveckla nya produkter och lösningar och samtidigt öka marknadsandelar och etablera sig på nya marknader, säger Fredrik Mannerheim, vd på Mannerheim Invest.

 Bland Conlegos kunder återfinns bland andra IVT, Bosch och Mitsubishi Electric. Företaget utvecklar kompletta system för styr- och reglerlösningar och utför även kvalificerad kontraktstillverkning.

 Conlego har i dag 50 anställda på kontoret i Nacka, och företagets grundare och vd Markku Penttilä kvarstår som vd i samband med förvärvet.

 Finansiell rådgivare i samband med förvärvet var Hedelius & Berthelius AB.

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
Mannerheim Invest AB
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik@mannerheim.se

Markku Penttilä, grundare och vd
Conlego AB
Tel: 08-556 795 05
Mobil: 070-715 64 91
E-post: markku.penttila@conlego.se

 

Om Mannerheim Invest
Mannerheim Invest AB bildades 2007 av Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim. Mannerheim Invest ser sig som en långsiktig ägare till utvalda svenska företag, som präglas av entreprenörsanda och engagemang. Utgångspunkten är att som aktiv ägare bidra med erfarenhet, kapital och kompetens. De företag som ingår i Mannerheim Invests nätverk kan delas in i kategorierna finanshus, energitekniknätverk och strategiska verksamheter. Mannerheim Invest har sitt säte i Stockholm. www.mannerheim.se