Mannerheim Invest

Mannerheim Invest köper Gigasense för internationell satsning

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 09:00 CET

Stockholm, 23 februari, 2010 – Mannerheim Invest AB förvärvar nu mät- och teknikföretaget Gigasense AB genom dotterbolaget Mannerheim Industrier AB. Gigasense utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och system för kranövervakning, kraftmätning och materialprovning. Företaget exporterar cirka 85 procent av sin produktion och har vuxit starkt under senare år med Tyskland som största enskilda marknad. Nu ligger siktet på att förstärka närvaron på den internationella marknaden med Mannerheim Industrier som ny och långsiktig ägare.

 Åkersbergaföretaget Gigasense är ett teknikintensivt företag med ett 20-tal kvalificerade anställda, och omsättningen uppgår till 44 miljoner kronor tillsammans med det nyförvärvade företaget JK LAB Instrument AB.  I samband med att Mannerheim Industrier går in som ny ägare planerar Gigasense för en fortsatt internationell expansion, exempelvis den nordamerikanska marknaden, vilket dessutom kommer att innebära behov av nyanställningar under de närmaste åren.

 – Det är en stor fördel att expandera på en internationell marknad med Mannerheim Industrier som en stark och engagerad ägare. Mannerheim har lång och gedigen erfarenhet av denna typ av verksamhet. Gigasense kommer nu att kunna växa på ett sätt som tidigare inte var möjligt, huvudsakligen genom förvärv, men också genom utveckling av nya mät- och säkerhetslösningar för industrin, säger Julius Hefte, vd på PR1ME AB, tidigare huvudägare för Gigasense.

 Förvärvet av Gigasense innebär att Mannerheim Industrier förstärker sitt nätverk av bolag inom avancerad mätteknik. Målet är att Gigasense omsättning ska öka till 100-150 miljoner kronor inom fem år genom organisk tillväxt och strategiska förvärv.

 – Gigasense är ett mycket stabilt företag med en stark entreprenörsanda och med en historia som går tillbaka till 1950-talet. Gigasense har utvecklats till ett väl ansett företag i branschen med erkänd god kvalitet och stor kompetens. Vi ser fram emot att vara med och utveckla nya produkter inom Gigasense samt vara en aktiv medspelare i deras närmaste satsning mot marknader utanför Sverige, säger Fredrik Mannerheim, vd på Mannerheim Invest.

 Ivar Horst kvarstår som vd och styrelseledamot i Gigasense och Kenneth Söderhäll kvarstår som vd och styrelseledamot för Gigasense dotterbolag JK LAB Instrument.

 Finansiell rådgivare i samband med förvärvet var Hedelius & Berthelius AB.

För mer information kontakta:
Fredrik Mannerheim, vd
Mannerheim Invest AB
Mobil: 070-311 0860
E-post: fredrik@mannerheim.se

Julius Hefte, vd på PR1ME AB, tidigare huvudägare för Gigasense
Mobil: 070-268 9468
E-post: julius@hefte.se 

Ivar Horst, vd på Gigasense
Telefon: 08-540 839 00
E-post: ivar.horst@gigasense.se

 

Om Mannerheim Invest
Mannerheim Invest AB bildades 2007 av Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim. Mannerheim Invest ser sig som en långsiktig ägare till utvalda svenska företag, som präglas av entreprenörsanda och engagemang. Utgångspunkten är att som aktiv ägare bidra med erfarenhet, kapital och kompetens. De företag som ingår i Mannerheim Invests nätverk kan delas in i kategorierna finanshus, energitekniknätverk och strategiska verksamheter. Mannerheim Invest har sitt säte i Stockholm. www.mannerheim.se