Mannerheim Invest

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2010 09:01 CET

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till personer i dessa länder eller till personer i något annat land, vars deltagande förutsätter ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

 

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Mannerheim Teknik Holding AB, org. nr. 556824-0062 (”Mannerheim Teknik” eller ”Budgivaren”), ett helägt indirekt dotterbolag till Mannerheim Invest AB, org. nr. 556723-3241 (”Mannerheim Invest”) som kontrolleras av VKG:s styrelseordförande Gunnar Mannerheim och VKG:s verkställande direktör Fredrik Mannerheim, har den 11 november 2010 lämnat ett kontanterbjudande avseende förvärv av samliga aktier i VKG Energy Services AB (publ), org. nr. 556684-9393 (”VKG” eller ”Bolaget”) för 0,19 kronor kontant per aktie (”Erbjudandet”). Courtage kommer ej att utgå i samband med Erbjudandet. Samtliga utgivna aktier i VKG är listade på Nasdaq OMX First North (”First North”).

 

Se bifogad pdf för mer information.

 

Rådgivare

Mannerheim Teknik har anlitat Västra Hamnen Fondkommission som finansiell rådgivare och Flood Advokatbyrå som juridisk rådgivare i samband med Erbjudandet.

Mannerheim Teknik Kontaktperson Henrik Dahrné Tel: 08-562 690 00 Email: hd@flood.se

Västra Hamnen Fondkommission AB Kontaktperson Tobias Carlsson Tel: 040-200 253 Email: tobias.carlsson@vhfondkommission.se

Om Mannerheim Invest
Mannerheim Invest AB bildades 2007 av Gunnar Mannerheim och Fredrik Mannerheim. Mannerheim Invest ser sig som en långsiktig ägare till utvalda svenska företag, som präglas av entreprenörsanda och engagemang. Utgångspunkten är att som aktiv ägare bidra med erfarenhet, kapital och kompetens. De företag som ingår i Mannerheim Invests nätverk kan delas in i kategorierna finanshus, energitekniknätverk och strategiska verksamheter. Mannerheim Invest har sitt säte i Stockholm. Dotterbolaget Mannerheim Industrier AB är ett renodlat investmentbolag med två fokusområden, energi och teknik samt styr- och mätsystem. www.mannerheim.se www.mannerheimindustrier.se