KTC Koncernen

Manodo affärsområde för mätinsamling blir ett eget bolag

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 10:43 CEST

Manodo:s affärsområde för mätvärdesinsamling blir ett eget bolag, Weevio AMR AB. Vi erbjuder fastighetsägare och leverantörer drift av mätvärdesinsamling som en tjänst. I ett eget bolag stärker Weevio AMR budskapet av att vara en öppen leverantör, som hanterar olika mätsystem och erbjuder leveranser av kvalitetsäkrad mätdata till olika fastighetsystem och visualiseringstjänster.

Sverige, likt resten av Europa, står inför en framtid med krav på energieffektivisering. För att lyckas med energieffektiviseringsmålen är information om energiförbrukningen viktig, d v s var energin tar vägen och hur den används. För att lyckas måste alla bli mer medvetna om sin egen påverkan på energiförbrukningen. En del i EU-direktivet är krav på individuell mätning av varmvatten och beroende på hur social- och näringsdepartementet tolkar direktiv, kan även värme tillföras som krav. Direktivet kommer att medföra kraftigt ökande antal mätpunkter, vilka genererar mer mätdata som kräver drift för att kvalitetssäkra dito.

Experter på att göra data till information

Implementering av ett individuellt mätsystem kräver mycket planering, resurser och tid från både leverantörer av systemet och fastighetsägararens organisation. När mätsystemet är uppe skall mätdata hanteras, kvalitetsäkras och finnas tillgänglig i de system som behöver informationen. För att klara detta krävs en aktör som tar kvalitetsäkrad mätdata på allvar och fokuserar på att vara experter på att göra data till information.

Hjälper kunder att fokusera på sin kärnverksamhet

Weevio erbjuder marknaden det som har saknats, en öppen datahanteringstjänst som både är flexibel och skalbar samt möjliggör mätinsamling från olika mätsystem och export till olika fastighetsystem.

För IMD-leverantörer, energibolag och fastighetsägare erbjuder Weevio AMR en tjänst för hantering av mätdata som är kostnads-effektivare och har ett mindre arbetskrävande arbetssätt, jämfört med att köpa och driva sin egen programvara, infrastruktur och organisation.

Leverantörernas fokus ligger på systemleverans och service när ett fel uppstår. Fastighetsägaren kan fokusera på hyresgästerna och bra kundservice.

Manodo fortsätter att hjälpa både fastighetsägare och boende

Manodo kommer fokusera på att vara ett tjänsteföretag och erbjuda applikationer som hjälper både boende och fastighetsägare att förenkla vardagen, spara energi och förbättra sin kommunikation. Applikationen fungerar både på surfplattor, mobil, TV och dator och erbjuds idag bland annat av Telia (Servicekanalen), Bostadsbolaget i Göteborg, Svenska Bostäder och Veolia. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonny Jarl, Driftchef Weevio AMR, tel: 031-757 12 57 E-post: Jonny.jarl@weevio.com


KTC-koncernen är ett produkt-, entreprenad- och tjänsteföretag. Vi erbjuder system, tjänster och applikationer för att enklare energieffektivisera fastigheter. Sedan mitten av 80-talet har vi hjälpt fastighetsägare och energibolag att energieffektivisera genom att styra och övervaka c:a 15 000 fastigheter. 

I koncernens ingår KTC Tech, KTC Control, Manodo, Weevio AMR, Clayster och Sandö El. Koncernen har över 140 anställda och verksamma över hela Sverige. 2011 uppgick omsättningen till 120 miljoner kronor.