KTC Koncernen

Manodo utsett till Bästa Tillväxtföretag 2008

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 16:49 CEST

Det lönar sig att spara energi åt andra. Åtminstone för Manodo som utsetts till Bästa Tillväxtföretag 2008 av Business Region Göteborg. Priset delades ut på Inspirationsdagen 30 september av Göran Johansson, styrelseordförande i Business Region Göteborg.

Manodo startade 2000 med affärsidén att erbjuda fastighets- och energibolag ett webbaserat energisparverktyg. Manodos system har redan sparat åtskilliga miljoner i energikostnader samtidigt som miljöbelastningen minskat.

Business Region Göteborg delar årligen ut Tillväxtpris i tre kategorier. Förutom omsättnings- och sysselsättningsökning ska vinnarna också tjäna som goda förebilder och inspiratörer. Vi citerar juryns motivering för att utse Manodo till Bästa Tillväxtföretag 2008:

Med en omsättningsökning på 1 125 procent och fantastiska framgångar på marknaden personifierar Manodo det offensivt satsande tillväxtföretaget. Att man parallellt med sin lönsamma basprodukt fortsatt utveckla även nästa generations användningsområde vittnar om en strävan att hela tiden ligga steget före. Företaget omsätter dessutom nyckel-begreppet Hållbar Tillväxt i praktiken genom att tjäna pengar på att spara energi åt andra.

I dag har Manodo ca 50 anställda och omsätter ca 71 mkr. Nu tar man nästa steg på energisparområdet med SBox - ett verktyg som hjälper hyresgästerna att ta mer aktiv del i energisparandet.

- På en liten display i hallen kan man läsa av sin energiförbrukning, berättar Johan Stråkander, marknadschef på Manodo. Via den tryckkänsliga displayen kan man dessutom bland annat boka tvättstugan, göra felanmälan, kolla väderutsikterna, trafikläget och busstider. Det går att ansluta porttelefon med kamera, trygghetslarm och en mängd andra tjänster.

SBox testas sedan en tid tillbaka i pilotprojekt för Allmännyttan i Stockholm och Göteborg. Nyligen gjordes även en utvärdering bland hyresgästerna som visade på en positiv inställning till konceptet SBox. Navet är en öppen plattform för tjänster och information och en rad leverantörer har visat intresse att utveckla tjänster för systemet.

- Tillväxtpriset inspirerar oss förstås att fortsätta på den inslagna vägen, säger Johan Stråkander. Det, tillsammans med det stora intresset för vår nya SBox, visar att vi ligger rätt i tiden. Det verkar som vi utvecklat något som alla väntat på utan att veta exakt hur det skulle se ut.


Mer information
Johan Stråkander, marknadschef, 031-712 50 01, johan.strakander@manodo.se

Kort om Manodo
Manodos affärsidé är att tillhandahålla produkter, system och tjänster som hjälper fastighets- och energibolag samt deras kunder att optimera energiförbrukningen och därmed minimera miljöbelastningen. Mer information på www.manodo.se.

Kort om Business Region Göteborg
Business Region Göteborg arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Det är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar tillväxt, hög sysselsättning samt ett diversifierat näringsliv i regionen. Mer information på www.businessregion.se.