ManpowerGroup

Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför andra kvartalet 2006: Fler jobb under våren

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2006 09:46 CET

Var femte svensk arbetsgivare bedömer att sysselsättningen kommer att öka under det kommande kvartalet och jobbprognosen är därmed den mest optimistiska på två år. Sysselsättningstrenden har ökat med hela 14 procentenheter jämfört med föregående kvartal, och återigen är Stockholms och Uppsala län i topp bland regionerna, även om östra Götaland står för den största ökningen. Bland de undersökta branscherna är hotell- och restaurangbranschen tillsammans med mineralutvinning de mest optimistiska med en sysselsättningstrend på hela +25 procent.

Den genomsnittliga sysselsättningstrenden för Sverige har ökat rejält från +2 procent till +16 procent mellan det första och andra kvartalet 2006. Jämfört med samma period förra året har sysselsättningstrenden ökat med sju procentenheter och är nu uppe på samma höga nivå som inför det tredje kvartalet 2004.

-Resultaten avspeglar den aktivitet och framtidstro som just nu karaktäriserar våra kunder. Det börjar till och med bli svårt för företagen att hitta rätt kompetens och det är ett problem som kommer att bli större både i Sverige och globalt, säger Lars Forseth, VD Manpower Sverige.

Sysselsättningstrenden definieras som det antal arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus det antal som tror att den minskar.

Regionerna jämnare än tidigare
Skillnaderna mellan regionerna har minskat, och samtliga regioner rapporterar en ökad sysselsättningstrend jämfört med det första kvartalet 2006. Stockholms och Uppsala län lämnar med en sysselsättningstrend på +20 procent den starkaste prognosen, följt av Skånes län med
+17 procent. Båda regionerna har därmed ökat med 16 procentenheter jämfört med föregående kvartal. Östra Götaland är emellertid den region som ökat mest: från låga -10 procent till +12 procent inför det kommande kvartalet ger en ökning med hela 22 procentenheter. Västra Götalands län ökar med 13 procentenheter till positiva +16 procent medan norra och mellersta Sverige ökar med två procentenheter.


Samtliga branscher ökar
Sysselsättningstrenden har ökat i samtliga tio undersökta branscher jämfört med föregående kvartal, och jämfört med samma period förra året har alla utom en ökat sysselsättningstrenden. Den starkaste prognosen inför det kommande kvartalet har arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen samt utvinning av mineral lämnat, och sysselsättningstrenden är +25 procent. Arbetsgivarna inom jordbruk, skogsbruk och fiske är med en sysselsättningstrend på
+ 6 procent återigen de minst optimistiska. Den minsta ökningen står transport- och kommunikationsbranschen för (två procentenheter), vilket gör att branschen går från att ha toppat branschindex till att nu återfinnas i botten.


Ökad optimism globalt
Arbetsgivarna i 23 av de 24 länder som ingår i undersökningen förväntar sig en ökad eller oförändrad sysselsättning under det andra kvartalet 2006. Endast Storbritannien rapporterar en minskad sysselsättningstrend jämfört med föregående kvartal. Indien och Japan lämnar med +40 respektive +43 procent de starkaste prognoserna, och Japan är också det land som ökat mest jämfört med föregående kvartal.

I Europa är de spanska arbetsgivarna återigen de mest optimistiska (+17 procent), tätt följda av arbetsgivarna i Sverige och Norge med sysselsättningstrenden +16 procent. Tyskland lämnar en försiktigt positiv prognos för andra gången sedan undersökningen startade där 2003 medan Italien fortsätter att ha låga förväntningar på sysselsättningen, och rapporterar som enda land en negativ sysselsättningstrend.


Ladda ned rapporten i sin helhet på www.manpower.se under Pressrum.
Manpower Arbetsmarknadsbarometer för det tredje kvartalet 2006 presenteras den 13 juni.


För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43
hma@manpower.se

Manpower Arbetsmarknadsbarometer
Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey), som nu genomförts för tolfte gången i Sverige, är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 47 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 24 länder. I Sverige har 754 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under mer än fyrtio år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Från och med nästa mätning kommer de svenska och 14 andra länders resultat att, i likhet med de amerikanska och brittiska resultaten, justerad utifrån säsongsvariationer.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under mer än 40 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada. Från och med kvartal två 2006 ställs samma fråga i 24 länder världen över.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med cirka 47 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 24 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower är med sina 4 400 kontor i 72 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster såsom bemanning, rekrytering, utbildning, outsourcing och konsulting. I Sverige finns Manpower på ett 40-tal orter och har ca 10 000 medarbetare. Manpower Sverige omsatte 4,7 miljarder kr år 2005. Mer information finns på www.manpower.se.