ManpowerGroup

Manpower Arbetsmarknadsbarometer inför tredje kvartalet 2011: Nu vill de svenska arbetsgivarna anställa igen

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2011 08:00 CEST

Efter ett försiktigt första halvår lämnar de svenska arbetsgivarna nu optimistiska jobbprognoser. Sysselsättningsprognosen har ökat jämfört med föregående kvartal och det är inom energisektorn, byggbranschen och gruvnäringen som efterfrågan är störst. Västra Götalands län ligger i topp och ökar sysselsättningen från en redan hög nivå. Norra Sverige och Skåne ökar mest medan Stockholmsregionen visar en fortsatt stabil efterfrågan. Detta visar Manpower Arbetsmarknadsbarometer, ett av världens mest ansedda analysverktyg för arbetsmarknaden som använts internationellt under närmare 50 år.

Sysselsättnings­trenden (se fotnot) för Sverige som helhet är +9 procent, vilket är en ökning med tre procentenheter jämfört med föregående kvartal och med två procentenheter jämfört med samma kvartal förra året.

– Trots stor osäkerhet i vår omvärld tror arbetsgivarna på tillväxt. Nu är det risk att kompetensbristen ökar explosionsartat och därför måste vi alla satsa på att hitta, utveckla och utbilda de rätta personerna så företagen har förutsättningar att växa, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Hett i energisektorn
Samtliga undersökta branscher utom offentliga sektorn förväntar sig en ökad sysselsättning under årets tredje kvartal. Arbetsgivarna inom energisektorn lämnar med sysselsättningstrenden +20 procent den starkaste prognosen följd av byggbranschen med +18 procent. Jordbruk, skogsbruk och fiske ökar dock mest bland de undersökta branscherna, både på kvartals- och årsbasis. Hotell- och restaurangarbetsgivarna, som rapporterat den starkaste branschprognosen i över ett års tid, har fortsatt stort behov av personal, liksom tillverkningsindustrin som dubblar sin sysselsättningstrend. Lägst efterfrågan rapporteras från finans- och fastighetsbranschen med sysselsättningstrenden
+5 procent.

Västsverige drar ifrån men norra Sverige och Skåne ökar mest
Västra Götalands och Hallands läns arbetsmarknad fortsätter att dra ifrån övriga landet och sysselsättningstrenden +19 procent visar på en mycket stor efterfrågan. Stockholmsregionens rapporter hittills under 2011 har pekat på en stabil arbetsmarknad och den trenden håller i sig. Skåne ser ut att hämta sig från förra kvartalets nedgång och ökar med tio procentenheter och ökar därmed, tillsammans med norra Sverige, mest mot föregående kvartal. Östra Götaland fortsätter att rapportera positiva men relativt beskedliga sysselsättningsplaner.

Den tidigare regionen norra och mellersta Sverige har delats in i två regioner och därmed kan resultaten ännu inte justeras för säsongsvariationer. De ojusterade resultaten visar att arbetsgivarna i norra Sverige tror på fler jobb och sysselsättningstrenden ökar ytterligare till +16 procent. Även Mellansverige ökar från en negativ trend till optimistiska +9 procent.

Östra Europa och Tyskland behöver arbetskraft
Arbetsgivarna i 35 av 39 undersökta länder rapporterar en positiv sysselsättningstrend inför det tredje kvartalet. De europeiska rapporterna pekar på en fortsatt stor efterfrågan på arbetskraft i de östra delarna och i Tyskland. Sysselsättningstrenden har ökat i 13 av de 21 länderna jämfört med föregående kvartal men samtidigt rapporterar arbetsgivarna i Spanien och Grekland en negativ sysselsättningstrend. Störst efterfrågan har man i Turkiet och Rumänien.

I topp globalt återfinns Indien, Brasilien, Taiwan och Turkiet. Den amerikanska arbetsmarknaden har ökat något på årsbasis medan Asien fortsätter att lämna de starkaste prognoserna, men trots det har efterfrågan minskat i fem av de åtta asiatiska länder som ingår i undersökningen.

Fotnot: Sysselsättningstrenden definieras som den andel arbetsgivare som tror att sysselsättningen ökar, minus den andel som tror att den minskar. Under det tredje kvartalet 2011 förväntar sig 15 procent av de svenska arbetsgivarna att öka antalet anställda, tre procent förväntar sig att minska arbetsstyrkan medan majoriteten (81 procent) förutser en oförändrad sysselsättning. Sysselsättningstrenden för Sverige blir då +12 procent och när siffrorna justerats utifrån säsongsvariationer blir sysselsättningstrenden +9 procent.

   

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige
Tel.: 070-377 45 43
Mail: hma@manpower.se

 

www.manpower.se/pressrum kan följande laddas ner:    • Rapporten i sin helhet
    • Diagram
    • Bild VD Peter Lundahl samt bilder på energisektorn och övriga branscherManpower Arbetsmarknadsbarometer för det fjärde kvartalet 2011 presenteras den 13 september.


Om Manpower Arbetsmarknadsbarometer

Manpower Arbetsmarknadsbarometer (Manpower Employment Outlook Survey) har funnits i Sverige i snart sju år och är den enda undersökning som mäter framtida sysselsättning globalt, det vill säga hur arbetsgivare bedömer det kommande kvartalet, istället för att mäta vad som redan har hänt. Undersökningen baseras på intervjuer med över 63 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 39 länder. I Sverige har 750 intervjuer genomförts. De som tillfrågas utgör ett representativt urval bland arbetsgivare i respektive land, och de har inte hämtats från Manpowers kundregister. Under närmare 50 år har samma fråga ställts till arbetsgivare i bland annat USA, Storbritannien och Kanada. Resultatet av undersökningen är väl använt av beslutsfattare och analytiker världen över.

Unik: Undersökningen är unik när det gäller storlek, geografisk spridning och branschtäckning.

Framtidsinriktad: Arbetsmarknadsbarometern är den enda undersökningen som mäter hur arbetsgivarna bedömer personalsituationen inför det kommande kvartalet. De flesta andra undersökningar mäter vad som hänt bakåt i tiden, så kallad retrospektiv analys.

Konsekvent: Under närmare 50 år har en och samma fråga ställts till arbetsgivarna i bland annat USA och Kanada.

Oberoende: Deltagarna i enkäten utgör ett representativt urval bland arbetsgivarna i respektive land och hämtas inte från Manpowers kundregister.

Pålitlig: Undersökningen baseras på intervjuer med över 64 000 arbetsgivare från näringslivet och den offentliga sektorn i 39 länder. Tack vare undersökningens omfattning kan detaljerade analyser göras av både branscher och regioner.

 

Fakta om ManpowerGroup

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. 

Vi kallar det innovative workforce solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på fem varumärken; ManpowerGroup Solutions, Elan, Manpower, Manpower Professional och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.