ManpowerGroup

Manpower Work Life om förändring på jobbet: Värdefulla idéer stannar i byrålådan

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 10:15 CEST

Två av tre svenskar har haft idéer som de inte har delat med sig av till någon på jobbet, trots att de själva bedömde dem som värdefulla. Det vanligaste skälet var antagandet att ingen skulle lyssna. Det visar nya uppgifter från Manpower Work Life, Sveriges största arbetslivspanel.

– Ständig utveckling är ofta helt avgörande för att nå framgång, oavsett vilken verksamhet man bedriver. Om goda idéer går förlorade är det allvarligt, både för den enskilda organisationen och för Sverige, säger Lars Forseth, vd för ManpowerGroup Sverige.

67 procent av svenskarna har någon gång fått en idé som de trodde skulle kunna vara värdefull för företaget eller organisationen där de arbetar, men som de inte har delat med sig av till någon på jobbet. Som skäl angav 40 procent att de inte trodde att någon skulle lyssna på idén. 39 procent angav att de var osäkra på hur bra den egentligen var.

Ett annat möjligt skäl kan vara rädsla att någon ska stjäla idén. Mer än hälften av svenskarna, 56 procent, har varit med om att en medarbetare eller kollega har tagit en av deras idéer och presenterat den som sin egen. I vissa yrkeskategorier är det ännu vanligare: exempelvis har tre av fyra som jobbar med management fått en idé stulen.

– Skälen till att idéer stannar i byrålådan ger oss chefer viktig kunskap om vad vi bör göra för att detta inte ska ske. Vi har allt att vinna på att ta vara på medarbetarnas förslag, särskilt eftersom alternativet kan vara sämre motivation och lägre tillväxt, säger Lars Forseth.

Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel med närmare 20 000 personer som regelbundet får svara på aktuella frågor om arbetslivet. Den senaste undersökningen genomfördes under oktober 2012.

Fakta nedan:
- Så många idéer stannar i byrålådan
- Därför väljer vi att inte dela med oss av idéerna
- Så många har fått en idé stulen

Pressbilder:
- Lars Forseth, vd ManpowerGroup Sverige

För mer information, kontakta gärna:
Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, telefon 070-377 45 43, hans.makander@manpowergroup.se


Därför väljer vi att inte dela med oss av idéerna

Jag trodde inte att någon skulle lyssna, 40 %
Jag var osäker på hur bra idén egentligen var, 39 %
Jag visste inte till vem jag skulle vända mig, 19 %
Jag kände att det skulle kunna innebära mer jobb för mig, vilket jag inte ville, 17 %
Jag tyckte inte att det var min uppgift att hjälpa företaget/organisationen, 8 %
Annan anledning, 20 %


Om undersökningen

Manpower Work Life-undersökningarna genomförs två gånger per år av Kairos Future på uppdrag av ManpowerGroup Sverige. Manpower Work Life-panelen i Sverige består av närmare 20 000 personer och är representativ för den arbetsföra befolkningen med avseende på kön, ålder och bostadsort. Det totala antalet svarande i den senaste undersökningen var 5 098 personer.

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det Innovative Workforce Solutions. ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal kontor och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management.Inom ramen för ManpowerGroupSolutions erbjuder vi skräddarsydda kompetens- och funktionslösningar. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 200.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.