ManpowerGroup

Manpower Work Life om svenskarnas syn på ledarskap: Var tredje svensk vill aldrig bli chef

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2012 09:37 CET

Samtidigt som kompetensbristen i Sverige blir allt mer alarmerande, inte minst vad gäller ledare, visar den senaste Work Life-undersökning att 34 procent inte kan tänka sig att bli chef. En tredjedel vill bli chef, gärna omgående eller inom några år medan den sista tredjedelen kan tänka sig att bli chef någon gång under sin karriär. En bra mentor, rejält med erfarenhet samt att bli ombedd att ta ett chefsansvar är de viktigaste faktorerna för dem som vill bli chefer. Undersökningen har genomförts i samarbete med Kairos Future och drygt 8 000 personer i Manpower-panelen har svarat på frågor om arbete och karriär.

Det är en större andel kvinnor som inte kan tänka sig att bli chef: 40 procent av kvinnorna vill aldrig bli chefer mot 29 procent av männen.

– Vi kan konstatera att det är svårt att rekrytera chefer redan idag i Sverige och enligt denna undersökning är det en låg andel som vill bli chefer, framförallt bland kvinnor, med de förutsättningar som råder nu. Vi som företagsledare måste nu aktivt motivera lämpliga personer att bli chefer, säger Peter Lundahl, VD för ManpowerGroup Sverige.

Bland dem som är chefer visar undersökningen på skillnader vad gäller synen på ledarskap. Kvinnliga chefer ställer högre krav och är rakare i sin kommunikation jämfört med manliga chefer. Manliga chefer å sin sida utmanar gamla tankesätt i något större utsträckning än kvinnliga chefer gör. Samtidigt uppger två tredjedelar av dagens svenska chefer oavsett kön att delegerat ansvar till medarbetarna bäst beskriver deras ledarskap.

Synen på ledarskapet är i stor utsträckning en generationsfråga, där de unga cheferna vill ha mer kontroll medan de äldre föredrar att ge medarbetarna friare tyglar.

Möjligen tyder detta på att vi i Sverige går mot ett mer hierarkiskt och kontrollerande ledarskap än vad som varit fallet under de senaste decennierna. Undersökningen har även genomförts i Norge och det är stora skillnader mellan länderna, där de norska cheferna beskriver sig själva som mycket mer detaljfokuserade är sina svenska chefskollegor.

Bland dem som kan tänka sig att bli chef är en coach eller mentor den viktigaste förutsättningen medan längre dagar och krav på tillgänglighet kommer längre ner på listan.

 

För mer information, kontakta:

Hans Makander, informationschef ManpowerGroup Sverige, tel. 070-377 45 43.

hma@manpower.se

www.manpower.se/pressrum kan följande laddas ner:

  • Rapport
  • Bild VD Peter Lundahl

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.

Fakta om ManpowerGroup                                                                                                                               

ManpowerGroup™ är världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. Genom globala insikter och lokal expertkunskap skapar vi värde för våra kunder. Vi kallar det innovative workforce solutions. 

ManpowerGroup™ Sverige har 11 000 medarbetare på ett 70-tal orter och verksamheten under ManpowerGroup är uppdelad på tre varumärken: Experis, Manpower och Right Management. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med drygt 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.