ManpowerGroup

Manpowers undersökning Work Life om karriär: Svenska män blir gärna försörjda

Pressmeddelande   •   Okt 29, 2010 10:43 CEST

En majoritet av de svenska männen kan tänka sig att ta ett steg tillbaka och låta sin partner göra karriär. Och var fjärde man kan även tänka sig att bli försörjd av någon annan istället för att ha en egen inkomst. Bland kvinnorna är det betydligt färre som vill göra avkall på sin egen karriär och enbart 15 procent som kan tänka sig att bli försörjda. Detta framgår av den senaste Work Life-undersökningen i samarbete med Kairos Future där drygt 8 000 personer i Manpower-panelen svarat på frågor om arbete och karriär.

Så många som 62 procent av de svenska männen uppger att de är villiga att ge upp karriären under några år till förmån för sin partner, medan endast 39 procent av kvinnorna kan tänka sig det. Bland män födda på 1940- och 50–talet kan hela 70 procent tänka sig att släppa fram sin partner medan andelen är något lägre bland de yngre männen.

- Undersökningen pekar på en ny inställning hos svenska män som sannolikt kommer att påverka jämställdheten på arbetsmarknaden i positiv riktning, säger Peter Lundahl, vd på Manpower Sverige.

Män kan också i större utsträckning än kvinnor tänka sig att bli försörjda av någon annan istället för att ha en egen inkomst. Det är främst de manliga 60- och 70-talisterna som vill bli försörjda – 28 procent av dem kan tänka sig att låta någon annan betala. Bland kvinnorna är det betydligt färre som vill bli försörjda och minst intresserade av detta är de kvinnliga 40- och 50-talisterna; endast 10 procent. Skillnaderna mellan män och kvinnors uppfattningar är mindre bland de allra yngsta åldersgrupperna.

Många beredda att jobba hårt och vidareutbilda sig på fritiden
Undersökningen visar också att en majoritet av svenskarna gärna jobbar över för att klara arbetstoppar av olika slag och en nästan lika stor andel kan tänka sig att vidareutbilda sig på sin fritid för karriärens skull. Varannan man kan tänka sig att vara tillgänglig för arbetsgivaren på semestern och många kan absolut tänka sig att flytta till annan ort – och män är mer flyttbenägna än kvinnor. Relativt många kan även tänka sig att vänta med att skaffa barn om det krävs för att avancera i karriären: 34 procent av kvinnorna och 40 procent av männen. Däremot är det få föräldrar som kan tänka sig att spendera mindre tid än vad de gör med barnen till förmån för karriären.

För mer information, kontakta:
Hans Makander, informationschef Manpower Sverige, tel. 070-377 45 43.

www.manpower.se under Pressrum kan följande laddas ner:
- Bild på VD Peter Lundahl

Om Manpower Work Life
Manpower Work Life är Sveriges största arbetslivspanel som kontinuerligt kommunicerar vad människor i Sverige tycker om jobbet, lönen och annat som är viktigt i livet. Panelen består av närmare 20 000 personer, som svarar på aktuella frågor om arbetslivet. Panelen representerar ett tvärsnitt av befolkningen, såväl vad gäller ålder och utbildning som geografisk härkomst.

Fakta om Manpower
Manpower skapar och levererar tjänster som gör kunderna till vinnare på en föränderlig arbetsmarknad. Manpower genererar drygt 20 000 jobb per år i Sverige och är med sina 4 000 kontor i 82 länder världsledande inom arbetsmarknadsrelaterade tjänster. I Sverige finns Manpower på 70 orter och har 11 000 medarbetare. Manpower.se är Sveriges största privata jobbsite med information och tjänster om att söka jobb, 100.000 aktiva cv och tusentals lediga tjänster.