Gemü Armatur AB

Manuell ventil som stängs när luften bryts

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:22 CEST

 

I en vattenloop finns normalt flera tappställen, s.k. ” Points of use”.

När trycket i vattenloopen reduceras (t.ex. när för många s.k. ”Tappställen” är öppna samtidigt) och trycket sjunker under den kritiska nivån, signaleras detta till processövervaknings systemet via trycksensorer.

Vid användning av den speciellt utformade Gemü 650 HK/H1 kan alla ”Tappställen” bli automatiskt stängda genom det centrala kontrollsystemet. Detta fungerar genom att den komprimerade luft tillförseln som upprätthåller det pneumatiska manöverdonet i öppet läge avbryts och automatiskt går till ett ”Fail-safe” läge d.v.s. STÄNGD. Detta åsidosätter det läge som blivit manuellt inställt via handratten. På så sätt kan flödet vid vissa punkter tas bort och trycket i systemet ändå hållas över kritisk nivå.

 

Observera! När luften återigen kopplats på återgår ventilen till det läge som tidigare blivit manuellt inställt via handratten.

 

Det bör förklaras i en användningsbeskrivning, att ventilen skall ändras till stängt läge via handratten när luften kopplas bort för att undvika att okontrollerat media flöde vid användningspunkterna när luften återigen kopplas på!  Handratten har ingen direkt funktion när luften är bortkopplad men den anger i vilket läge ventilen skall vara i när luften kopplas på!

 

När tryckluften sätts på i normalt läge, fungerar ventilen som en vanlig manuellt styrd ventil. Lägesindikatorer kan om så önskas också monteras på ventilen så att lägessvar på varje ”Tappställe” (Öppen och stängd eller bara stängd) enkelt och översiktligt kan läsas av i PLC. Ventilen har en mekanisk justerbar stängnings -funktion som standard för att skydda membranet. GEMÜ 650 1 HK/H1 har dessutom en inbyggd slaglängdsbegränsare för att kontrollera max- flödet.

 

 

 För mer info kontakta:

Mirja Nowack                      mirja.nowack@gemu.se                               031-99 65 00

 

 

GEMÜ Armatur AB är den ledande ventilleverantören till processindustrin.

GEMÜ Armatur ABs affärsidé är att alltid leverera rätt produkt i rätt tid med fokus på kundservice.Vi drivs av flexibilitet och av att kunna bygga långsiktiga affärsrelationer.Vår policy för våra medarbetare är ständig kompetensutveckling med kundens krav i fokus.