Taiwannyheter

Mao Chi-kuo: ICAO borde inbjuda Taiwan

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2010 09:52 CEST

ICAO:s generalförsamling kommer att samlas den 8 oktober i Montreal. Till mötet har man inbjudit organisationens 190 medlemsstater och ett stort antal internationella organisationer för att fastslå organisationens riktlinjer för de tre närmaste åren.

Men Taiwan, som sedan länge varit en viktig bidragsgivare till det internationella trafikflyget, är inte inbjudet till generalförsamlingens möte. ICAO:s uppgift är att underlätta flygningar mellan världens länder och bidra till ökad flygsäkerhet, genom att verka för gemensamma bestämmelser.

Taiwans transport – och kommunikationsminister, Mao Chi-kuo, säger att ICAO borde inbjuda Taiwan till dess möten och aktiviteter som observatör eftersom detta skulle garantera att enhetliga flygsäkerhetsåtgärder införs i hela världen så att man får en heltäckande trafiksäkerhetsövervakning, vilket skulle innebära ökad säkerhet för passagerare och gods i Asien och hela världen.

 

Mao Chi-kuo

Transport– och kommunikationsminister

Taiwan

 

Det är lika beklagligt att denna situation som existerat sedan 1971 enbart är till men för den internationella flygsäkerheten. Det är inte rätt med tanke på Taiwans betydelse för det internationella civilflyget i Ostasien. Eftersom Taiwan är beläget utmed viktiga flygleder i Asien, är vårt land ansvarigt för flyginformationen i Taipeis luftrum (TFIR), som gränsar till Fukuokas, Manilas and Hongkongs luftrum. Varje år passerar 1,13 miljoner flygningar genom TFIR, medan 49 flygbolag förbinder Taiwan med 104 städer runt om i världen via reguljära flygförbindelser. TFIR är oumbärligt för flyget i Ostasien genom vilket närmare 35 miljoner passagerare och 15 miljoner ton gods passerar årligen.

ICAO, som övervakar säkerheten inom civilflyget och flygindustrins tillväxt, ansvarar för hela världen. Sedan vårt land uteslöts ur ICAO har Taiwans luftfartsverk haft svårt att uppdatera luftfartsnormer och bestämmelser i enlighet med internationella regler. Detta har fått negativa konsekvenser för både Taiwan och ICAO. Taiwan tvingas därför avsätta betydligt mer tid, pengar och arbete än andra medlemmar av ICAO när det gäller att förbättra flygsäkerheten. För ICAO innebär Taiwans frånvaro att dess mål om heltäckande, global trafiksäkerhetsövervakning aldrig kan uppnås.

Många länder runt om i världen har satsat stora resurser på ett förbättra flygsäkerheten sedan terrordåden mot USA den 11 september 2001. Trots dessa insatser förekommer med jämna mellanrum incidenter som ”skobombaren” i december 2001 och ”julbombaren“ 2009.

Sådana exempel belyser terroristernas nya metodik: då länder som terroristerna siktat in sig på förfinat säkerheten så att den i det närmaste är ogenomtränglig, går terroristerna ombord på flygplan vid flygplatser där säkerheten inte är lika rigorös. Därför riskerar de länder vars flygsäkerhetsåtgärder skiljer sig från eller är mindre effektiva än den globala normen att se sig själva som utgångspunkten för ett terroristangrepp. Om terroristerna lyckas utföra en attack från en sådan plats, skulle det få globala konsekvenser.

För att komma till rätta med detta problem, initierade ICAO vad man kallade Universal Security Audit Programme (USAP) i december 2000. Den andra fasen av USAP påbörjades i juli 2008 och denna process har varit till hjälp när det gällt att bedöma de deltagande ländernas flygsäkerhet. Förutom att se till att länderna uppfyllt Annex 17 av Convention on International Civil Aviation, har USAP hjälpt dessa länder att täta hålen i deras säkerhetsnät.

Men det här programmet kommer inte att resultera i en heltäckande, global flygsäkerhet. Trots ICAO:s  grundläggande princip om att det skall gälla för hela världen, är inte alla stater med. Oron för flygsäkerheten kommer dock att finnas kvar även sedan detta program har genomförts.

ICAO borde därför inbjuda Taiwan att delta i dess möten och aktiviteter som observatör. Detta skulle garantera att enhetliga flygsäkerhetsåtgärder införs över hela världen och möjliggöra en heltäckande trafiksäkerhetsövervakning, vilket skulle innebära ökad säkerhet för passagerare och gods i Asien och hela världen.