Dialogos Förlag

Mao i Sverige

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2017 17:00 CEST

Omslag till Mao i Sverige

Pressmeddelande NY BOK

Mao i Sverige

Beundran för Maos Kina och inte minst för kulturrevolutionen betydde mycket för vänsteruppsvinget under 1960-talets senare hälft. Den växande konflikten mellan maoismen och sovjetkommunismen kom att i hög grad influera den svenska vänsterns utveckling och till sist sönderfall i olika fraktioner.

Genom en lång rad framträdande svenska författare, publicister och kulturpersonligheter påverkade maoismen den svenska debatten inom kultur och politik.

Mao i Sverige följer den svenska maoismens utveckling steg för steg. Förutom att gå kronologiskt fram läggs fokus också på att försöka förstå och spåra speciellt viktiga idéteman som civilisationskritik och modernitetskritik, antiimperialism och moralisk puritanism, samt utopisk längtan.

Primärmaterialet består till övervägande del av maoistiska eller maoistiskt inspirerade tidningar, som Gnistan, Folket i bild/Kulturfront och Clarté, men även av reseböcker och reportage. Boken är berättande till sin karaktär, med många originalcitat och artiklar som tillåts tala för sig själva, men knyts samman av helhetsanalyser.

Ingrid Wållgren är verksam vid institutionen för idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet.

Frågor/intervjuer: kontakta Ingrid Wållgren, tfn 070 571 35 15, ingrid.wallgren@hist.lu.se

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: kontakta Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag,

tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25, e-post jolanta.wadensjo@dialogosforlag.se

Mao i Sverige. Den svenska maoismen 1963–1986
Ingrid Wållgren
ISBN 978-91-7504-326-5
360 sidor

Dialogos förlag - det lilla förlaget med de stora böckerna! Utgivning av facklitteratur inom områden som historia, religionshistoria, juridik, biologi, språk, mat & dryck, etnologi, samhällsfrågor med mera.