MAQS Law Firm

MAQS biträder Rabbalshede Kraft i samband med investering i tre nya vindparker

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 13:26 CEST

 

Rabbalshede Kraft AB (publ) har genom kapitalanskaffningar säkrat eget kapital samt tecknat avtal om projektfinansiering med Swedbank och SEB för att finansiera byggnation av 33 vindkraftverk i tre olika vindparker

Manor Investment S.A., en Luxemburgregistrerad industriell aktör inom förnybar energi, har investerat i Rabbalshede Kraft genom en riktad emission av aktier. Manor rådges av Treïs Partners www.treispartners.com). Både den riktade emissionen som har genomförts och den företrädesemission som för närvarande pågår avser primärt finansiera det egna kapitalet för att bygga
vindparkerna Årjäng NV, Årjäng SV och Skaveröd/Gurseröd om totalt 33 verk
och en effekt på 101 MW.

Den beräknade produktionen för de tre vindparkerna uppgår till 289 GWh per år och kommer att öka Rabbalshede Krafts produktionskapacitet med över 100 procent. Projektet blir den hitintills största investeringen i Rabbalshede Krafts historia och uppgår totalt till cirka 1,2 miljarder kronor.

MAQS har i samband med uppdraget biträtt med bland annat ovan nämnda kapital-anskaffningar, avtalen med Vestas avseende köp och service av de 33 vindkraftverken samt lånedokumentationen avseende projektfinansieringen. MAQS team leddes av advokat Mikael Kowal vad gäller kapitalanskaffningarna och avtalen med Vestas och bestod i övrigt av biträdande juristerna Wibeke Sorling och Cecilia Rossing samt leddes av advokat Sten Gejrot vad gäller projektfinansieringen och bestod i övrigt av biträdande juristerna Erik Osmark och Magnus Steninger.

För mer information, vänligen kontakta Mikael Kowal, MAQS Law Firm, Tel: 031 – 10 20 30, e-mail: mikael.kowal@se.maqs.com

 

MAQS är en modern advokatbyrå som förenar kritstreck och tradition med kreativitet och dynamik. På våra kontor i Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen arbetar 230 jurister med att ge mervärde och service till stora och medelstora företag i privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proaktiv rådgivning och är ständigt på alerten för att förekomma våra kunder när de behöver stöd.
MAQS målsättning är att vara en innovativ affärspartner snarare än en passiv rådgivare. Läs mer på www.maqs.com