MAQS Law Firm

MAQS har biträtt Aberdeen Asset Management vid bildandet av fastighetsfond

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2012 11:36 CEST

MAQS har biträtt vid bildandet av fastighetsfonden Aberdeen Residential Sweden. Ett tiotal institutionella investerare, mestadels svenska, har investerat i fonden. Fonden har en konservativ investeringsstrategi med en låg belåningsgrad och ska investera i högkvalitativa hyreshus i tillväxtorter. 970 miljoner kronor har rests till den första stängningen.

MAQS team bestod av Sten Gejrot (ansvarig delägare), Lars Odinge (strukturfrågor), Johan Engström och Erik Osmark.

För mer information, vänligen kontakta Sten Gejrot, MAQS Law Firm, tel: 08-407 09 00, e-mail: sten.gejrot@se.maqs.com

MAQS är en modern advokatbyrå som förenar kritstreck och tradition med kreativitet och dynamik. På våra kontor i Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen arbetar 225 jurister med att ge mervärde och service till stora och medelstora företag i privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proaktiv rådgivning och är ständigt på alerten för att förekomma våra kunder när de behöver stöd. MAQS målsättning är att vara en innovativ affärspartner snarare än en passiv rådgivare. Läs mer på www.maqs.com