MAQS Law Firm

MAQS har biträtt Index International AB i samband med emission av obligationer

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 16:44 CEST

 

MAQS har biträtt Index International AB (publ), vars primära verksamhet är fastighetsinvesteringar och fastighetsutveckling, i samband med att företaget har emitterat svenska obligationer till ett värde av 275 miljoner kronor.

Det amerikanska bolaget Index Enterprise LLC har ingått ett borgensåtagande till säkerhet för bolagets skyldigheter under emissionen. Emissionen var en private placement riktad till svenska och utländska institutionella investerare. Obligationen kommer sedermera att noteras vid NASDAQ OMX Stockholm.

MAQS team bestod av ansvariga delägare Sten Gejrot och Patric Olofsson och med biträde av Erik Osmark, Viktor Holmberg och Magnus Steninger.

Gernandt & Danielsson har biträtt Index Internationals finansiella rådgivare Pareto Öhman AB.

För mer information, vänligen kontakta Sten Gejrot, MAQS Law Firm,
Tel: +46 70 547 53 82, e-mail: sten.gejrot@se.maqs.com.

MAQS är en modern advokatbyrå som förenar kritstreck och tradition med kreativitet och dynamik. På våra kontor i Sverige, Danmark, Estland, Lettland och Litauen arbetar 225 jurister med att ge mervärde och service till stora och medelstora företag i privat och offentlig sektor. Vi erbjuder proaktiv rådgivning och är ständigt på alerten för att förekomma våra kunder när de behöver stöd. MAQS målsättning är att vara en innovativ affärspartner snarare än en passiv rådgivare. Läs mer på www.maqs.com