Socialdemokraterna

Margareta Winberg talade vid Socialistinternationalens möte i Sao Paolo, Brasilien

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2003 16:25 CET

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen:

Vice statsminster Margareta Winberg talade på måndagen i Sao Paolo vid Socialistinternationalens kongress där bland andra presidenterna Lula från Brasilien och Mbeki från Sydafrika fanns närvarande. Margareta Winberg talade bland annat om hur man kan bekämpa fattigdomen i världen och få en hållbar utveckling.

- 1,2 miljarder människor lever i dag i extrem fattigdom - och, som kamrat Lula sa, 40 miljoner brasilianare hungrar här och nu.

- En sjättedel av världens befolkning lever på mindre än en dollar per dag och de flesta av dessa är kvinnor.

- 7 av 10 fattiga är kvinnor, därför är de fattigas perpektiv mycket de fattiga kvinnornas perspektiv.

Margareta Winberg pekade i sitt tal än en gång på den högervind som blåser över världen när det gäller kvinnor.

- Socialistinternationalen har här ett ansvar, ta ställning för världens kvinnor, mot det reaktionära. Hon pekade också på vikten av att kvinnors kunskap och handlingsförmåga tas tillvara för att undvika våld och krig.

- Kvinnor ges inte idag möjlighet till makt när samhällen byggs upp efter ett krig. Om inte kvinnor ges tillträde till samhället när det ska återuppbyggas - när är det då tillfälle att tala om jämställdhet?

Margareta Winberg pekade också ut de rika ländernas ansvar när det gäller ekosystemen och vattentillgången.

- Vi har trots allt de ekonomiska resurserna, sa hon.

Hon påminde slutligen om vad president Lula just sagt.

- En utveckling byggs aldrig utifrån. Precis som kamrat Lula beskrev sin seger för ett år sedan - inte en persons verk utan verket av en massrörelse, måste vi arbeta, lyssna, förankra och låta både kvinnor och män delta, avslutade Margareta Winberg.

Zoran Alagic
Pressekreterare
08-405 48 60
070-372 34 03