UN Women

Margareta Winbergs hjärta bankar för utsatta kvinnor

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2011 07:27 CET

Pressmeddelande från UN Women Sverige (tidigare UNIFEM Sverige)

Margareta Winbergs hjärta bankar för utsatta kvinnor – UN Women (tidigare UNIFEM) Sveriges ordförande lanserar därför en ny hemsida http://unwomen.se i samband med veckan som börjar med Alla Hjärtans dag!

FN:s generalförsamling har under 2010 tagit det historiska beslutet att skapa en stark FN-organisation för kvinnors mänskliga rättigheter: UN Women – United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women. UN Women sjösattes 1 januari 2011 och ska arbeta inom följande områden:

    * motverka våld mot kvinnor

    * öka kvinnors deltagande i konfliktlösnings- och fredsarbete

    * öka kvinnors deltagande på ledande samhällspositioner   

Varför behövs UN Women?

Jämställdhet är inte bara en grundläggande mänsklig rättighet utan har också stor positiv socio-ekonomisk påverkan på ett samhälle.

Trots det är ojämställdhet alltjämt invävt i samhällen världen över.

-Kvinnor saknar tillgång till arbetsmarknaden på lika villkor som män och står inför lågavlönade arbetsmarknadsområden.

-I många fall förvägras kvinnor grundläggande utbildning och hälsovård.

-Kvinnor världen över upplever våld och diskriminering.

-Vi är underrepresenterade eller t.o.m. uteslutna i politiska och ekonomiska beslutsprocesser.

Därför behövs en global kvinnoorganisering – därför arbetar vi för UN Women!

 

UN Women Sverige (f.d. UNIFEM nationell kommitté Sverige) arbetar för att stödja UN Women´s arbete. UN Women (United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women) har bl. a till uppgift att stärka kvinnors mänskliga rättigheter, motverka våld mot kvinnor och verka för fred och säkerhet.

UN Women Sveriges webbplats är framtagen av WordPress-konsult Björn Sennbrink. Björn kommer under 2011 att arbeta för UN Women Sverige som rådgivare rörande vårt kommunikationsarbete.

UN Women nationell kommitté Sverige/Swedish National Committee for UN Women
Hammarby Allé 93
120 63 Stockholm/Sweden
Tel +46-(0)8-34 61 04, http://unwomen.se