Marginalen Bank

Marginalen Bank emitterar ytterligare obligationslån om 100 miljoner kronor

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2015 17:31 CET

Marginalen Bank offentliggjorde den 6 mars 2015 att bolaget undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationer inom ramen för den Additional Tier 1-obligation, med ett rambelopp om 300 miljoner kronor, som Marginalen Bank emitterade i oktober 2014.

Marginalen Bank har nu emitterat ytterligare 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, och därmed är rambeloppet om 300 miljoner kronor utnyttjat till fullo.

De ytterligare obligationerna har emitterats till en kurs om 98,00 procent av nominellt belopp. Obligationerna kommer att inregistreras för handel på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Emissionslikviden kommer att användas till att stärka kapitalbasen och följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

I emissionen har Pareto Securities agerat finansiell rådgivare till Marginalen Bank.

Stockholm den 9 mars 2015
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 mars 2015 klockan 17.30.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 600 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Borås, Sundsvall, Söderhamn och Umeå samt i Lettland och Litauen. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB.