Marginalen Bank

Marginalen Bank ökar vinsten 2013

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 07:30 CEST

Marginalen Bank redovisar ett rörelseresultat på 41,5 mkr (9,3 mkr) för 2013. Utlåningen till allmänheten ökade från 8,6 mdr till 10,3 mdr, medan inlåningen ökade från 10,9  mdr till 14,0 mdr. Det egna kapitalet uppgick vid årsskiftet till 889 mkr.

- I en finansiell värld där produkter och tjänster ökar i komplexitet satsar vi på det enkla, transparenta och nödvändiga. Vi märker att denna strategi har bärkraft då antalet kunder ökar löpande, säger Fernando Miranda, VD på Marginalen Bank.

Under året upptäckte 35 000 nya kunder Marginalen Bank. Året präglades av fortsatta investeringar i den digitala plattformen och ett ökat fokus på innovation och produktutveckling.  Ett exempel är Trygghetskontot som genom en försäkring säkerställer att sparandet fortsätter vid arbetslöshet och/eller sjukdom.

- Under 2014 kommer vi att lansera vår nya internet- och mobilbank som ska förenkla den ekonomiska vardagen för våra kunder, säger Fernando Miranda.

Året i korthet

 • Fortsatta investeringar i innovation och utveckling. Vår prototyp
  ”Marginalen 2018” visar vägen in i framtiden.
 • Vi lanserade en mobilanpassad responsiv hemsida.
 • Ett omfattande program för ledarskapsutbildningar för samtliga
  chefer genomfördes under året.
 • Lansering av trygghetskontot, som ser till att kundens månads-
  sparande fortsätter vid sjukdom eller arbetslöshet.
 • Vi förbättrade vårt Nöjd kund index under året och hamnade
  över snittet i branschen.
 • Bertil Johanson valdes till ny styrelseordförande.


 


Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 600 medarbetare i Stockholm, Göteborg, Borås, Sundsvall, Söderhamn och Umeå samt i Lettland och Litauen. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB.