Marginalen Bank

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 16:30 CET

Marginalen Bank omstrukturerar Företagsbanken för att öka tillväxten inom området företagsfinansiering för mindre och medelstora företag. I samband med omstruktureringen förändras försäljningsstrategin, vilket även kommer att påverka försäljningsorganisationen inom Företagsbanken. 

 Försäljningsorganisationen kommer att minskas med ett antal tjänster, vilket även kommer att omfatta Hans Hammar, Chef Företagsbanken.

- Vi kommer att ta fram en ny strategisk plan för framtiden som ska skapa förutsättningar för en fortsatt tillväxt inom området finansieringstjänster för mindre och medelstora företag. I detta ingår även att anpassa såväl försäljningsstrategi som organisation, säger Charlotte Strandberg VD för Marginalen Bank.

Marginalen Bank har under många år erbjudit olika slags finansieringstjänster för mindre och medelstora företag.

- De mindre och medelstora företagen fortsätter att vara just mindre och medelstora eftersom de har stora problem med att finansiera sin tillväxt. Vi kommer att kraftsamla ytterligare för att utveckla produkter och tjänster som ett svar på denna problematik, säger Charlotte Strandberg.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.