Marginalen Bank

Marginalen Bank publicerar bokslutskommuniké för 2016

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2017 14:30 CET

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för fjärde kvartalet 2016. Rörelseresultatet uppgick till 29,2 mkr (43,8 mkr), medan resultatet före kreditförluster ökade till 62,3 mkr (61,3 mkr). Utlåningen till allmänheten ökade till 13 685 mkr (13 535 mkr).

- Det är glädjande att vi ökar resultatet före kreditförluster och lyckas sänka rörelsekostnaderna vilket har en positiv effekt på KI-talet jämfört med föregående kvartal. Intäkterna minskar dock något som ett resultat av säsongsvariationer. Vi fortsätter vårt viktiga arbete med att förenkla våra kunders ekonomiska vardag. Under kvartalet har vi ytterligare förbättrat vår nya betaltjänst för e-handlare, säger Charlotte Strandberg, Vd på Marginalen Bank.

 SAMMANFATTNING FJÄRDE KVARTALET 2016, JÄMFÖRT MED TREDJE KVARTALET 2016

 • Rörelseresultatet uppgick till 29,2 (43,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 22,4 mkr (32,7)
 • K/I uppgick till 64,3% (65,5)
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 13 684,8 mkr (13 534,9)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 6,9% (10,6)
 • Räntenettot minskade till 127,2 mkr (137,5)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 1,0% (0,5)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,9 (11,1) och den totala kapitalrelationen uppgick
  till 16,5% (16,8)


  SAMMANFATTNING JANUARI – DECEMBER 2016, JÄMFÖRT MED JANUARI – DECEMBER 2015

 • Rörelseresultatet uppgick till 142,5 mkr (150,9)
 • Periodens resultat efter uppgick till 109,0 mkr (113,9)
 • K/I uppgick till 63,4% (63,3)
 • Utlåningen till allmänheten ökade till 13 684,8 mkr (12 991,6)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 8,7% (10,1)
 • Räntenettot minskade till 557,7 mkr (572,9)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,9% (1,0)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,9 (10,5) och den totala kapitalrelationen uppgick
  till 16,5% (16,3)

Bokslutskommunikén finns här: www.marginalen.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 13 februari 2017 kl. 14.30.

För ytterligare information kontakta:
Jan Arpi, CFO, +46 72 550 24 69, jan.arpi@marginalen.se

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.