Marginalen Bank

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2015

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:21 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det andra kvartalet 2015. Totalresultatet under det andra kvartalet uppgick till 30,4 mkr, jämfört med 29,3 mkr i det andra kvartalet 2014. Justerat för jämförelsestörande engångsposter under andra kvartalet 2014 ökade resultatet mellan perioderna med 10,2 mkr vilket innebär en resultatökning om 50%.

”Efterfrågan på våra produkter och tjänster är fortsatt god och vi befäster vår ställning på den svenska bankmarknaden. Resultatet för det andra kvartalet är glädjande då det innebär en väsentlig resultatförbättring” säger Bertil Johanson, tillförordnad VD i Marginalen Bank.

Rapporten återfinns på www.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 24 augusti 2015 kl.09.00.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 300 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Söderhamn och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. Marginalenkoncernen har cirka 600 medarbetare