Marginalen Bank

Marginalen Bank publicerar resultat för andra kvartalet 2017

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2017 16:30 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat delårsrapport för andra kvartalet 2017. Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40 mkr (0,2 mkr) och utlåningen till allmänheten ökade till 15 203,2 mkr (13 921,2 mkr). Resultatet påverkades i positiv riktning av säsongsmässigt lägre kreditförluster inom Privatbanken samt högre kassaflöden från förfallna kreditportföljer. Resultatet påverkades även av genomförda kostnadsbesparingar.

Marginalen Bank slutförde den 30 juni förvärvet av kreditportföljer med förfallna fordringar till ett värde om 1,5 mdr av Telia Company AB. Förvärvet som offentliggjordes 21 juni 2016 är en del av Marginalens förvärv av Sergelbolagen.

- Det är glädjande att resultatet och utlåningen ökar, vilket visar att vår strategi har bärkraft och att efterfrågan på våra produkter och tjänster växer på marknaden, säger Per Andersson, VD på Marginalen Bank.

SAMMANFATTNING ANDRA KVARTALET 2017 JÄMFÖRT MED FÖRSTA KVARTALET 2017

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,0 mkr (0,2)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 28,0 mkr (-2,9)
 • K/I uppgick till 69,5 procent (75,0)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 203,2 mkr (13 921,2).
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 9,0 procent (0,0)
 • Räntenettot uppgick till 136,9 mkr (131,0)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,6 procent (1,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,3 procent (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 procent (16,3)

SAMMANFATTNING JANUARI– JUNI 2017 JÄMFÖRT MED JANUARI– JUNI 2016

 • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 40,1 mkr (69,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till 25,0 mkr (53,9)
 • K/I uppgick till 69,5 procent (61,9)
 • Utlåningen till allmänheten uppgick till 15 203,2 mkr (13 381,8)
 • Avkastningen på eget kapital uppgick till 4,5 procent (8,7)
 • Räntenettot uppgick till 267,8 mkr (292,9)
 • Kreditförlustnivån uppgick till 0,8 procent (1,1)
 • Kärnprimärkapitalrelationen uppgick till 10,3 procent (10,8) och den totala kapitalrelationen uppgick till 14,7 procent (16,4)

Den fullständiga rapporten finns på www.marginalen.se. Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 17 aug kl.16.30.

För ytterligare information kontakta Jan Arpi, CFO, +46 72 550 2469, jan.arpi@marginalen.se

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Borås och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.