Marginalen Bank

Marginalen Bank publicerar resultat för första kvartalet 2016

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2016 15:00 CEST

Marginalen Bank har idag publicerat resultatet för det första kvartalet 2016. Totalresultatet under kvartalet uppgick till 26,1 mkr, jämfört med 17,9 mkr i det fjärde kvartalet 2015, vilket innebär en resultatökning om över 45%.

- Vi rapporterar ytterligare ett starkt kvartal för Marginalen Bank, där vi fortsätter att förbättra vår intjäning och attrahera nya kunder, samtidigt som vi håller kontroll över våra kostnader, säger Sarah Bucknell, VD i Marginalen Bank.

Rapporten återfinns på www.marginalen.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnas för offentliggörande den 9 maj 2016 kl.15:00.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen Bank har cirka 350 medarbetare fördelade på kontor i Stockholm, Söderhamn och Sundsvall. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB och har systerbolag i Lettland och Litauen. I Marginalenkoncernen arbetar cirka 650 medarbetare. Marginalen Bank står under Finansinspektionens tillsyn och omfattas av insättningsgarantin.