Marginalen Bank

Marginalen Bank undersöker möjligheten att emittera ytterligare obligationslån

Pressmeddelande   •   Mar 06, 2015 08:30 CET

Marginalen Bank offentliggjorde den 2 oktober 2014 att bolaget emitterat två obligationslån om sammanlagt 500 miljoner kronor. Emissionerna strukturerades som en Additional Tier 1-obligation (200 miljoner kronor) och en Tier 2-obligation (300 miljoner kronor). Den 8 december 2014 togs obligationerna upp för handel på Nasdaq Stockholm under symbolerna MBANK 01 och MBANK 02.

Marginalen Bank undersöker nu möjligheten att emittera ytterligare upp till 100 miljoner kronor inom ramen för Additional Tier 1-obligationen, vilken har ett rambelopp om 300 miljoner kronor. Emissionen följer Marginalen Banks strategi att, med beaktande av förändrade kapitalkrav, säkerställa förutsättningarna för fortsatt tillväxt.

I emissionen agerar Pareto Securities finansiell rådgivare till Marginalen Bank.

Stockholm den 6 mars 2015
Marginalen Bank Bankaktiebolag (publ.)

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Marginalen Bank Bankaktiebolag ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2015 klockan 08:30.

Om Marginalen Bank

Marginalen Bank erbjuder privatpersoner och företag enkla och tydliga banktjänster inom områdena låna, spara, kort och försäkring. I Marginalenkoncernen ingår även Marginalen Core, som erbjuder företag och myndigheter tjänster inom Juridik, Inkasso, Ekonomiadministration och HR. Marginalen grundades ursprungligen 1979 och har cirka 600 medarbetare i
Stockholm, Göteborg, Borås, Sundsvall, Söderhamn och Umeå samt i Lettland och Litauen. Marginalen Bank ägs av moderbolaget Marginalen AB.