Olof Palmes Internationella Center

Margot Wallström talar i Stockholm

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 08:51 CET

Margot Wallström talar den 18 november i Stockholm på ett seminarium om kvinnor, övergrepp och sitt arbete i FN. Medverkar gör även Jens Orback.

I vintras utsågs Margot Wallström till FN:s särskilda representant för arbete mot sexuellt våld i krig och konflikter. Sedan dess har hon träffat kvinnor i krig och konflikter, politiska makthavare och flera gånger rapporterat till FN:s säkerhetsråd. Del av hennes uppdrag är att rikta FN:s uppmärksamhet mot hur individers situation i krig och konflikter kan förbättras.

Jens Orback, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center, samtalar med Margot Wallström om hennes uppdrag. Orback är även författare till den uppmärksammade boken "Medan segern firades" som berättar om övergrepp riktade mot kvinnor i slutet av andra världskriget. En av dessa var hans mor, Katja Orback, som också närvarar på seminariet.

Varmt välkommen till ett seminarium om kvinnors utsatthet i väpnade konflikter. Försvarshögskolans prorektor, professor Maja Eriksson, inleder.

Plats: Försvarshögskolan, Sverigesalen (Drottning Kristinas väg 37)
Tid: Torsdag den 18 november kl. 10.00-11.00
Arrangörer: Försvarshögskolan och Olof Palmes Internationella Center

Seminariet filmas av Marika Griehsel, producent och mångårig SVT-korrespondent i Afrika. Griehsel jobbar med en dokumentär för SVT om Margot Wallströms FN-uppdrag.

* * *

Kontakt
Laila Naraghi
Pressekreterare
070- 66 00 515
laila.naraghi@palmecenter.se

* * *

Om Olof Palmes Internationella Center (Palmecentret)
Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Demokrati, mänskliga rättigheter och fred är målen som dominerar verksamheten. Palmecentret och dess 26 medlemsorganisationer arbetar årligen med cirka 250 solidaritetsprojekt i hela världen för att ge människor makt att förändra sina samhällen, och därmed sina egna liv. Läs mer på www.palmecenter.se