Independent Living Institute Assistanskoll

Maria Johansson, DHR - "Timbeloppet ska bättre motsvara de verkliga kostnaderna"

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2013 15:04 CEST

Timbeloppet behöver ändras så att det bättre täcker lönekostnader, men flexibiliteten med medel för assistansomkostnader måste finnas kvar säger Maria Johansson, förbundsordförande för DHR. 
Hon är kritisk till att alltför höga vinster hos företag i assistansbranschen och tror att detta delvis ligger bakom de nedskärningar av assistansen som pågår sedan en tid.

Wenche Willumsen i DHR uttalade sig nyligen i Svensk Handikapptidskrift, SHT om att hon ville se en utformning av timbeloppet som gör att företag som har vinst som huvudintresse söker sig bort från assistansen.
Hur ser du på vinster inom assistansbranschen?
- Det behöver finnas en möjlighet att ta ut en viss vinst, eftersom det skapar valfrihet och fler anordnare att välja mellan. Idag är det däremot alltför höga vinstuttag vilket blir mycket provocerande när många assistansanvändare samtidigt förlorar sin assistans eller får färre timmar.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans