Socialdepartementet

Maria Larsson kommenterar generaladvokatens förslag i Rosengren-målet

Pressmeddelande   •   Nov 30, 2006 15:07 CET

- Jag välkomnar generaladvokatens förslag. Det är ytterligare ett tecken på att svensk alkoholpolitik är accepterad i EU. När EU idag antagit rådsslutsatser för att reducera alkoholrelaterade skador framstår det tydligt att alla medlemsstater betraktar alkohol också som en folkhälsofråga och ser det som angeläget att arbeta aktivt på nationell arena. Det är en framgång för det synsätt som Sverige drivit i EU.

Det säger Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister, med anledning av att generaladvokat Mengozzi idag har lämnat ett förslag till avgörande i Rosengren-målet.

Förbudet mot distanshandel utgör en del av detaljhandelsmonopolets funktionssätt. Importförbudet är också, enligt vår uppfattning, förenligt med de villkor för statliga handelsmonopol som anges i EG-fördraget.

Enligt generaladvokaten strider Sveriges förbud mot privatimport såsom det är utformat i dag inte mot EG-fördraget. Generaladvokaten anser att Sveriges förbud utgör en del av detaljhandelsmonopolets funktionssätt och att förbudet mot privatimport inte i sig missgynnar varor från andra medlemsstater inom ramen för alkohollagen. Tvärtom, menar han, försätts dessa varor i samma situation som de inhemska varorna. I båda fallen kan nämligen privatpersoner endast köpa varorna i Systembolagets butiker och via dess ombud och om varorna inte ingår i sortimentet kan de i båda fallen beställas genom Systembolaget.

Generaladvokaten har ett tillägg, som handlar om den tidigare lydelsen av bestämmelsen i alkohollagen om Systembolagets skyldighet att på begäran anskaffa alkoholdrycker som inte hålls i lager. Den tidigare befogenheten för Systembolaget att vägra importera alkoholdrycker om det fanns hinder däremot, har emellertid enligt uppgift aldrig tillämpats och den aktuella bestämmelsen är i vart fall upphävd sedan den 1 januari 2005.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
076-527 25 70
niclas.thorselius@social.ministry.se