Socialdepartementet

Maria Larsson leder länsdialog om ANDT-frågor i Jönköping

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2009 10:35 CET

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson leder en länsdialog om ANDT-frågor, det vill säga om det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspreventiva arbetet i Jönköping fredagen den 18:e december.

Med vid länsdialogen är bland annat företrädare för landstinget, länsstyrelsen, enskilda kommuner, polisen, skolan och ett antal frivilligorganisationer. De som bjudits in att delta ska ges möjlighet att lyfta enskilda frågor, förmedla intryck och framföra synpunkter på den nationella politiken utifrån Jönköpings perspektiv.

Medierna inbjuds att ställa frågor efter länsdialogen, kl.13.00.  Medverkar gör även den lokala alkoholsamordnaren.


Tid och plats:
Tid:    Fredagen den 18 december kl.13.00
Plats:  Stora Hotellet, Hotellplan, Jönköping  Lokal: Arkitektsalen


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65