Socialdepartementet

Maria Larsson om framtidens äldreomsorg i Borås

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2009 09:11 CET

Måndagen den 14 december besöker äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Borås där hon samtalar med personal, tjänstemän, frivilligorganisationer och medborgare om framtidens äldreomsorg.

SAMTAL OM FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG
Stimulansmedlen till förbättrad kvalitet av äldreomsorgens innehåll, investeringsstöd till byggande av fler platser i särskilt boende, LOV (Lagen om valfrihetssystem) och Öppna jämförelser är några av de stora satsningar som sjösatts av regeringen under senare tid. Samtidigt väntar stora utmaningar, inte minst gäller det insatserna för multisjuka äldre, behovet av fler trygghetsbostäder, ytterligare anhörigstöd och diskussionen kring en särskild äldreomsorgslag för att ta några exempel.


Tid och plats:
Tid:    Medierna inbjuds till pressträff efter mötet kl.11.00 (mötet    äger rum 09.00-11.00)
Plats:  Grand Hotel, Hallbergsplatsen 2, Borås

Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65