Socialdepartementet

Maria Larsson om framtidens äldreomsorg i Degerfors

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 09:36 CET

Onsdagen den 10 februari besöker äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Degerfors där hon samtalar med personal, tjänstemän, frivilligorganisationer och inte minst äldre medborgare om framtidens äldreomsorg i Örebro län.

Samtal om framtidens äldreomsorg
Stimulansmedlen till förbättrad kvalitet av äldreomsorgens innehåll, investeringsstöd till byggande av fler platser i särskilt boende, LOV-lagen (Lagen om valfrihetssystem) och Öppna jämförelser är några av de stora satsningar som sjösatts av regeringen under senare tid. Samtidigt väntar stora utmaningar, inte minst gäller det insatserna för multisjuka äldre, behovet av fler trygghetsbostäder, ytterligare anhörigstöd och diskussionen kring en särskild äldreomsorgslag för att ta några exempel.


Tid och plats:
Tid: Medierna inbjuds till pressträff efter mötet klockan 15.30 (mötet äger rum 13.30-15.30).
Plats:  Bruksmässen, Jannelundsvägen i Degerfors (jämte Degerfors järnverk)

Kontakt:
Göran Holmström
tf pressekreterare hos Maria Larsson
070-515 57 60