Socialdepartementet

Maria Larsson om framtidens äldreomsorg i Kalmar

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2009 15:31 CET

Fredagen den 11 december besöker äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Kalmar där hon samtalar med personal, tjänstemän, frivilligorganisationer och medborgare om framtidens äldreomsorg.

SAMTAL OM FRAMTIDENS ÄLDREOMSORG
Stimulansmedlen till förbättrad kvalitet av äldreomsorgens innehåll, investeringsstöd till byggande av fler platser i särskilt boende, LOV (Lagen om valfrihetssystem) och Öppna jämförelser är några av de stora satsningar som sjösatts av regeringen under senare tid. Samtidigt väntar stora utmaningar, inte minst gäller det insatserna för multisjuka äldre, behovet av fler trygghetsbostäder, ytterligare anhörigstöd och diskussionen kring en särskild äldreomsorgslag för att ta några exempel.


Tid och plats:
Tid:    Medierna inbjuds till pressträff efter mötet kl. 12.30-13.00    (mötet äger rum 10.30-12.30).
Plats:  IOGT-NTO, Strömgatan 12, Kalmar.

Kontakt:
Göran Holmström
Politiskt sakkunnig
08-405 10 00
070-515 57 60