Socialdepartementet

Maria Larsson om framtidens äldreomsorg i Nyköping och Eskilstuna

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2010 15:28 CET

Onsdagen den 17 februari besöker äldre- och folkhälsominister Maria Larsson Nyköping och Eskilstuna på temat framtidens äldreomsorg.

I Nyköping träffar Maria Larsson personal, tjänstemän, frivilligorganisationer och äldre medborgare för att samtala om framtidens äldreomsorg i Södermanlands län. Medierna inbjuds till pressträff efter samtalet.

Senare på dagen träffar ministern Eskilstunas pensionärer för att prata om framtidens boende för äldre. Medierna är välkomna att delta vid besöket.

Tid och plats:
Samtal om framtidens äldreomsorg i Nyköping
Tid: Onsdagen den 17 februari klockan 12.45
Plats:  Best Western Hotel Blommenhof, Blommenhovsv. 41 i Nyköping

Framtidens boende för äldre, Eskilstuna
Tid: Onsdagen den 17 februari klockan 15.45
Plats: Munktell Arena, Verkstadsg. 5 i Eskilstuna

Bakgrund till samtal om framtidens äldreomsorg
Stimulansmedlen till förbättrad kvalitet av äldreomsorgens innehåll, investeringsstöd till byggande av fler platser i särskilt boende, LOV-lagen (Lagen om valfrihetssystem) och Öppna jämförelser är några av de stora satsningar som sjösatts av regeringen under senare tid. Samtidigt väntar stora utmaningar, inte minst gäller det insatserna för multisjuka äldre, behovet av fler trygghetsbostäder, ytterligare anhörigstöd och diskussionen kring en särskild äldreomsorgslag för att ta några exempel.


Kontakt:
Niclas Thorselius
Pressekreterare hos Maria Larsson
08-405 50 65
070-509 50 65