Independent Living Institute Assistanskoll

Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiet - "Vi kommer att följa upp effekterna av LSS-propositionens förslag"

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2012 07:46 CEST

Det vi kan konstatera är att skrivningarna i propositionen om hembesök och anordnarnas uppgiftslämnande blev mjukare skrivningar än i Billums utredning säger Maria Lundqvist Brömster, Folkpartiets talesperson i funktionshinderfrågor. Hon hoppas även att ISF:s utvärdering av tvåårsomprövningar redan i december i år ska kunna ge underlag för ställningstagande till kommande lagändring om grundläggande behov.

Om hembesök

I Regeringens proposition föreslås att hembesök ska kunna göras hos assistansberättigade som har anhörigassistenter som inte är anställda av kommunen, hur ser du på det?
- Det har blivit enbättre skrivning än den ursprungliga i Billums utredning. I utredningen föreslogs det att ersättningen skulle sänkas om man nekade ett hembesök, nu krävs att någon vid upprepade tillfällen utan giltig anledning vägrar ta emot hembesök.
Är inte det ett trots allt ett förtäckt hot?
- Så kan det nog ha uppfattas. Men möjligheten till hembesök är begränsad och tröskeln till sanktioner är betydligt högre än i utredningens förslag. I brödtexten finns det också bra skrivningar om avvägningen mellan kontroll och integritet. Vi har i Folkpartiet försökt driva denna fråga men kom inte längre än så här. Vi kommer att följa upp detta noga när ISF, Inspektionen för Socialförsäkringen, ska granska integritetsbitarna. Ingen ska behöva känna sig kränkt.

Läs artikeln i sin helhet på Assistanskoll

Assistanskoll.se är Sveriges ledande webbplats för jämförande konsumentupplysning och bevakning av området personlig assistans