Folkpartiet

Maria Lundqvist-Brömster (FP): Statsministern bör ge de som har kränkts i den sociala barnavården en ursäkt

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:36 CET

I dag har Upprättelseutredningen lagt fram sitt betänkande till regeringen. Folkpartiet delar utredningens uppfattning om att de som i barndomen utsattes för kränkningar i den sociala barn- och ungdomsvården måste få upprättelse.

– Jag anser att statsministern ska framföra en ursäkt, å hela det officiella Sveriges vägnar, för de kränkningar som många barn i den sociala barnavården utsattes för, säger Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot (FP). En sådan ceremoni markerar att vi förstår allvaret i det som har hänt och att vi fäster stor vikt vid att de drabbade får en offentlig och djupt känd ursäkt.

– Upprättelseutredningens betänkande måste snabbt skickas på remiss. Frågan får absolut inte dras i långbänk. Vi måste ha i åtanke att en del av dem som har berättat om kränkningar nu är gamla.

– Många placerade barn får inte heller i dag sina rättigheter tillgodosedda. Fortfarande upplever många placerade barn att ingen hör och ingen ser. Regeringen har genomfört förändringar, men det är inte tillräckligt. Barnskyddsutredningens förslag, till exempel om stöd till familjehem och om att placerade barn ska ha en egen socialsekreterare, måste nu bli verklighet.

Bakgrundsinformation
Folkpartiet har lagt en rad förslag för att stärka rättigheterna för barn som placeras i samhällets vård. Läs mer här:

Rapport om den sociala barn- och ungdomsvården Ansvaret för de glömda barnen
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_4016/scope_0/ImageVaultHandler.aspx
Rapport om familjehem Superhjältar i det tysta
http://www.folkpartiet.se/ImageVault/Images/id_6018/scope_0/ImageVaultHandler.aspx

Maria Lundqvist-Brömster, riksdagsledamot (FP)
070- 361 00 02, maria.lundqvist.bromster@riksdagen.se

Sofia Könberg, politisk sekreterare (FP)
0708-54 90 51, sofia.konberg@riksdagen.se
______________________________________

Maria Lundqvist-Brömsters hemsida finns här:
http://www.folkpartiet.se/bromster